γραμματεία του τμήματος

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζονται με:

  • Εγγραφές εισαγομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/αναστολές φοίτησης/επανεγγραφές φοιτητών/μετεγγραφές/εγγραφές με κατατακτήριες/εγγραφές με ERASMUS.
  • Tήρηση ατομικών φακέλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
  • Εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών σχετικά με δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, καταλόγους πτυχιούχων, ορκωμοσίες, αναγορεύσεις διδακτόρων, καταχώρηση και σύνδεση συγγραμμάτων και μαθημάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης συγγραμμάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ "Εύδοξος", έλεγχος και έγκριση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας και δελτίου μειωμένου εισιτηρίου (πάσο) κ.ά.
  • Έκδοση πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, βεβαιώσεων καλής επίδοσης για στεγαστικό επίδομα, αντιγράφων πτυχίων, μεμβρανών κ.ά. (για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ)
  • Υποτροφίες, φοιτητικά δάνεια και επιδόματα, χορήγηση βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης.
  • Ενημέρωση για προγράμματα και δραστηριότητες του Α.Π.Θ.
  • Ενημέρωση πίνακα ανακοινώσεων έντυπα και ηλεκτρονικά.

Η γραμματεία βρίσκεται στο 2ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.

Το ωράριο λειτουργίας της για το κοινό είναι 12:00 με 13:00 καθημερινά.

fax: +30 2310 995032

 

μέλος Γραμματείας αρμοδιότητες
     
ΝΟΠΗ ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ Προπτυχιακές σπουδές, έκδοση πιστοποιητικών, εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ, εγγραφές προπτυχιακών πρωτοετών, κατατακτήριες εξετάσεις, δηλώσεις μαθημάτων, ακαδημαϊκή ταυτότητα, υποτροφίες ΙΚΥ και θέματα διδακτορικών σπουδών
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 1) 
email info@nured.auth.gr 
     
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΡΑΓΓΟΥ Διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα:
1. Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης,
2. Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
3. Επιστήμες Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 2.1) 
email info@nured.auth.gr 
     
ΞΕΝΙΑ ΚΑΣΙΜΤΖΙΚΗ Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλων σπουδών, έκδοση μεμβρανών, μετεγγραφές.
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 3) 
email info@nured.auth.gr 
     
ΕΡΑΤΩ ΓΑΖΑΝΗ 1. Πρακτική Άσκηση φοιτητών
2. Erasmus
3. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 4) 
email egazani@nured.auth.gr
     
ΕΛΕΝΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Προϊσταμένη Γραμματείας
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 5) 
email nalbanti@nured.auth.gr