οδηγός σπουδών

   

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή και οργάνωση του Τμήματος, τα προγράμματα σπουδών, το κατ’ έτος ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών και άλλα βρίσκονται στον Οδηγό Σπουδών.

  • Ο «Οδηγός Σπουδών Α.Π.Π.Σ. 2021-2022»  αφορά το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (έτος εισαγωγής από 2012-2013 και μετά).[τελευταία αναθεώρηση 07/02/2022]

 

  • Ο «Οδηγός Σπουδών Π.Π.Σ. 2021-2022»  αφορά το Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (έτος εισαγωγής ως 2011-2012).[τελευταία αναθεώρηση 07/02/2022]

 


Οδηγοί Σπουδών παλαιότερων ετών

Ακαδημαϊκό έτος 2020-21


Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Οδηγός Σπουδών Αναθεωρημένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Σπουδών Παλαιού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών


Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017


Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015


Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014


Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013


Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012


Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011


Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010


Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009


Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008


Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007


Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006


Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005


Ακαδημαϊκό έτος 2000-2004


Ακαδημαϊκό έτος 1984