ανακοινώσεις

Εξέταση ξένης γλώσσας (αλλοδαποί φοιτητές)

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2019 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ.

Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572