Οδηγίες SARS-CoV-2 (διαρκής ενημέρωση)

[ενημέρωση 07.01.2022] Επικαιροποιημένες οδηγίες διαχείρισης (απομόνωσης-καραντίνας) κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους (από την Υγειονομική Επιτροπή ΑΠΘ)

[ενημέρωση 01.11.2021] Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 ΑΠΘ (αναθεωρημένο)

[ενημέρωση 19.10.2021] Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 ΑΠΘ

 

 


[ενημέρωση 08.10.2021] Ενημέρωση για τη διά ζώσης Λειτουργία από την Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής

 

 


[ενημέρωση 08.10.2021] Ενημέρωση για τη δια ζώσης λειτουργία από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέρινας, Καθηγητή Δημητρίο Στ. Κωβαίο:

1. Για τις περιπτώσεις φοιτητών που -λόγω θρησκευτικής και συνταγματικής συνειδήσεως- δεν χρησιμοποιούν ΑΜΚΑ και αλλοδαπών -και ιδιαιτέρως εκτός ΕΕ- χωρίς ΑΜΚΑ, εντός της επόμενης εβδομάδας θα εκδοθούν σχετικές Οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι τότε, οφείλουν να φέρουν μαζί τους στους χώρους του Πανεπιστημίου και να επιδεικνύουν όποτε τους ζητηθεί τη Βεβαίωση Αρνητικού Αποτελέσματος Rapid-test ή PCR ή Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή Νόσησης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα).

2. Σε σχέση με το EDUPASS και σε συνέχεια του από 6.10.2021 μηνύματος των Πρυτανικών Αρχών, αναμένουμε αναλυτικές Οδηγίες. Μέχρι τότε σας προτείνουμε να δείτε στις συχνές ερωτήσεις του EDUPASS: https://edupass.gov.gr/FAQs_AEI.pdf

Οι πρωτοετείς που δεν διαθέτουν ΑΠΜ ή/και όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISNET, ώστε να κάνουν χρήση του EDUPASS, οφείλουν να φέρουν μαζί τους στους χώρους του Πανεπιστημίου και να επιδεικνύουν όποτε τους ζητηθεί τη Βεβαίωση Αρνητικού Αποτελέσματος Rapid-test ή PCR ή Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή Νόσησης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα).


[ενημέρωση 04.10.2021] παρουσίαση κατά την τελετή υποδοχής πρωτοετών στις από τον υπεύθυνο covid του Τμήματος: Πρωτόκολλα Υγειονομικής προστασίας από covid-19


  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.124068/ΓΔ4/01.10.2021 και θέμα" Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr»" [ΦΕΚ B’ 4558/01.10.2021].

 

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 και θέμα "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022" [ΦΕΚ B’ 4406/24.09.2021].