ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιαν - Φεβρ 2022 (διορθωμένο 21.01.2022)

χρήσιμα links

Από την Γραμματεία ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ ανακοινώνεται το

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ (21.01.2022) Πρόγραμμα της Εξεταστικής του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδ. έτους 2021-22. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!   Όλοι/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να ενημερώνονται από το elearning.auth.gr  για τις λεπτομέρειες της εξέτασης και την παράδοση εργασιών του κάθε μαθήματος

Για τους φοιτητές του παλιού προγράμματος :

Η εξέταση των μαθημάτων του παλιού Προγράμματος Σπουδών θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις/τους διδάσκουσες/ντες. Παρακαλούνται λοιπόν οι φοιτήτριες/ες να επικοινωνήσουν άμεσα με τις/τους διδάσκουσες/ντες ώστε να καθοριστεί ο τρόπος και η ημερομηνία εξέτασης!Σε περίπτωση που εργάζεστε και χρειάζεται να προσκομίσετε στον εργοδότη σας υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος,

αφού συνεννοηθείτε με τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα του μαθήματος για τον τρόπο με τον οποίο θα υπογράψει (πρωτότυπη ή έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή)

κατεβάστε μία από τις δύο εκδοχές:

  1. Υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής στην εξεταστική (με πρωτότυπη υπογραφή) [ο/η φοιτητής/τρια το εκτυπώνει, συμπληρώνει τα στοιχεία του/της και το μάθημα (τίτλο και κωδικό) και το δίνει στον/την διδάσκοντα/ουσα πριν τη λήξη της εξέτασης του μαθήματος].
  2. Υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής στην εξεταστική (με ψηφιακή έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή) [ο/η φοιτητής/τρια το σώζει τοπικά, συμπληρώνει τα στοιχεία του/της και το μάθημα (τίτλο και κωδικό) και το αποστέλλει συμπληρωμένο με email στον/την διδάσκοντα/ουσα που ήταν υπεύθυνος/η για την εξέταση του μαθήματος]

Εφόσον υπογραφεί ψηφιακά (με έγκυρη ψηφιακή υπογραφή - περίπτωση 2) από τον/την διδάσκοντα/ουσα δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τη Γραμματεία, είναι έτοιμο για να το παραδώσει η φοιτήτρια/ο φοιτητής στον εργοδότη (όχι εκτυπωμένο αλλά σε ηλεκτρονική μορφή) [βλ. σχετ. διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν.4727/2020 (Α΄184)] .

Αν ο διδάσκων/ουσα δεν έχει τη δυνατότητα να υπογράψει με έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή (περίπτωση 1), συγκεντρώνει όλα τα υπηρεσιακά σημειώματα των φοιτητών/τριών και τα υπογράφει στη Γραμματεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του/της. Οι φοιτητές/τριες κατόπιν έρχονται και παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία τα υπηρεσιακά σημειώματα ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ προηγούμενη ΣΥΝΕΝΝΌΗΣΗ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ (info@nured.auth.gr) .

Δε θα δεχτούμε καμία μη έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή και δεν θα τα εκτυπώσουμε στη Γραμματεία.

Επισυναπτόμενο αρχείο: