οδηγός σπουδών

   

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή και οργάνωση του Τμήματος, τα προγράμματα σπουδών, το κατ’ έτος ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών και άλλα βρίσκονται στον Οδηγό Σπουδών.

Ο «Οδηγός Σπουδών Π.Π.Σ.»  αφορά το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (έτος εισαγωγής ως 2011-2012).

Ο «Οδηγός Σπουδών Α.Π.Σ.»  αφορά το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών (έτος εισαγωγής από 2012-2013).