2ος κύκλος σπουδών - μεταπτυχιακά προγράμματα

Στο Τμήμα προσφέρονται τα εξής προγράμματα για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά:

 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής"

Στο τμήμα προσφέρονται επίσης τα ακόλουθα Διατμηματικά ή Διαϊδρυματικά-Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Στις ιστοσελίδες τους υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την οργάνωση τους, τα κριτήρια εισαγωγής, τα προγράμματα σπουδών, τα ωρολόγια προγράμματα, κ.λ.π.

 1. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους».
 2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

 3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση"

 4. Διαϊδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής- Τεχνολογίες Μάθησης"

 5. Διαϊδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική των Μαθηματικών"

 6. Κοινό Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
  «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα»
    (
  δεν προσφέρεται και δε θα προκηρύξει νέες θέσεις κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.)