υπηρεσίες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η επιτροπή αυτή έχει στόχο την υποστήριξη των φοιτητών στην αντιμετώπιση ζητημάτων που τους απασχολούν σχετικά με τις σπουδές ή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

 • ενημέρωση φοιτητών για τη λειτουργία και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών (Π. Παντίδος)
   
 • καθοδήγηση των φοιτητών για τη διαμόρφωση του ατομικού προγράμματος   προπτυχιακών σπουδών (Π. Παντίδος, Μ. Κοντοπούλου,  Μ. Γκέκα, Σ. Ταμπάκη)
   
 • ενημέρωση για προγράμματα  Erasmus (Κ. Χατζηνικολάου)
   
 • ενημέρωση και  καθοδήγηση  φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές (Σ. Ταμπάκη,  Μ. Γκέκα)
   
 • υποστήριξη φοιτητών  με δυσκολίες  σε προσωπικό επίπεδο (Μ. Κοντοπούλου, Μ. Γκέκα)
   
 • καθοδήγηση φοιτητών με αναπηρία, ύστερα από προσωπικό τους αίτημα (Γ. Μπάρμπας, Κ. Βουγιούκας)
   

Οι φοιτητές  μπορούν να απευθύνονται  στα μέλη ΔΕΠ  που αναφέρονται στις ώρες συνεργασίας που έχουν δηλώσει.