Άρθρο

μήνυμα του προεδρείου

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 (έως το 2000 υπό την ονομασία «Τμήμα Νηπιαγωγών») και αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη εκπαίδευσης εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας και την προώθηση της έρευνας σε σύνδεση με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και τις εθνικές και κοινωνικές ανάγκες.

Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής επιβάλλουν πρώτα απ’ όλα στους ίδιους τους/τις εκπαιδευτικούς να αντιλαμβάνονται και να προβλέπουν, να προγραμματίζουν και να οραματίζονται –για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες- και αυτό επιδιώκει να κάνει όλο το ανθρώπινο δυναμικό του ΤΕΠΑΕ.

Πιο συγκεκριμένα, με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτεται ένα σύνολο γνωστικών αντικειμένων προς πολλές και διαφορετικές επιστημονικές κατευθύνσεις που όμως θεωρούνται απαραίτητες για να συνθέσουν το πορτρέτο μιας/ενός σύγχρονης/ου επαγγελματία Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής, με ολοκληρωμένη επιστημονική ταυτότητα αλλά πάντα στο πνεύμα των παιδαγωγικών και ανθρωπιστικών παραδόσεων.
Με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) επιδιώκεται η επιστημονική εμβάθυνση σε εξειδικευμένα αντικείμενα στο πλαίσιο των «Επιστημών της Αγωγής» με στόχο την συνεχιζόμενη εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών και τη δια βίου μάθηση εκπαιδευτικών, καθώς και την ερευνητική ανατροφοδότηση όλων
.Τα ισχύοντα ΠΜΣ:μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/metaptyxiaka_sto%20TEPAE

Το ΤΕΠΑΕ έχει το δικό του επιστημονικό περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης (https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/DIALOGOI-EJOURNAL), συντονίζει το εξειδικευμένο σε ζητήματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας περιοδικό/ιστοσελίδα Πολύδρομο (http://polydromo.web.auth.gr/index.php/el-gr/), ενώ σειρά εκδόσεων έχουν αναδείξει το επιστημονικό έργο που συντελείται στο Τμήμα αλλά και το πολύμορφο των συνεργασιών του (ΤΕΠΑΕ 09.Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση, Πρακτικά για το Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Ανα-στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία, Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη. Γλωσσ(ολογ)ικές & παιδαγωγικές προσεγγίσεις, το συλλογικό έργο-καρπός του Πανελλήνιου Δικτύου για την Πρακτική Άσκηση. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται, κ.ά.)

Στο ερευνητικό πεδίο, αναπτύσσεται η διδακτορική (https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/didaktorika_sto_TEPAE) και μεταδιδακτορική (https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/postdoc-info) έρευνα, η έρευνα στο πλαίσιο των νεοϊδρυμένων εργαστηρίων του Τμήματος: Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης,  ΕΚΕΤΕΜ, Εργαστήριο Έρευνας της Κοινωνικής Ετερότητας και της Δια Βίου Μάθησης, ΕΕΚΕΔΙΒΙΜ & ΨΥΧΗ-Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδιού, αλλά και μέσα από τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικά υπεύθυνους μέλη του Τμήματος.

Το ΤΕΠΑΕ επίσης είναι μονίμως ανοικτό προς την κοινωνία και την πόλη: με επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες, αλλά και δράσεις θεατρικές και μουσικοχορευτικές με τις ομάδες που διοργανώνουν και συντονίζουν μέλη του διδακτικού προσωπικού (Paedagogus Ludens, Χοροδιάδραση,Μουσικοί Σχοινοβάτες,Παιχνιδιάτορες του Πύργου).

Όμως το ΤΕΠΑΕ είναι πάνω απ’ όλα οι άνθρωποί του:
Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που με τις επιδόσεις τους, τις ιδέες και τη δημιουργικότητά τους εμπνέουν διδάσκοντες/ουσες τόσο στο διδακτικό όσο και το ερευνητικό τους έργο.
Το διοικητικό προσωπικό που αόκνως εργάζεται για την οργάνωση και υποστήριξη του πολύμορφου έργου που παράγεται στο Τμήμα.

Το διδακτικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, EEΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ) με κάθε τρόπο ανταποκρίνεται στις πολλαπλές προκλήσεις, έρευνας και διδασκαλίας, αλλά και σε διοικητικές υποχρεώσεις και σε δράσεις εξωστρέφειας. Το πνεύμα της προόδου, της ελευθερίας και τα δημοκρατικά ιδεώδη δεν μπορεί παρά να συνέχουν όλους και όλες που (συν)εργάζονται για τους στόχους του ΤΕΠΑΕ.

Welcome, i mirëpritur, желанный, أهلا وسهلا, 歡迎,  Καλωσήρθατε!

Ρούλα Τσοκαλίδου & Αργύρης Κυρίδης

Πρόεδρος-Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΠΑΕ