ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Στοιχεία τρέχουσας έρευνας σύντομα

 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
 
Σπουδές

Στοιχεία για τις σπουδές σύντομα

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Στοιχεία για τις Πρόσφατες δημοσιεύσεις σύντομα

Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.