οργάνωση

Πρόεδρος του Τμήματος:

Μελπομένη Κανατσούλη, Καθηγήτρια


Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια


για τον Τομέα Γλώσσας και ΙστορίαςΔιευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-18:

Σοφία Γαβριηλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


για τον Τομέα ΠαιδαγωγικήςΔιευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-18:

Μαριάννα Τζεκάκη, Καθηγήτρια


για τον Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής ΑγωγήςΔιευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-18:

Ζωή Μπαμπλέκου, Καθηγήτρια  


για τον Τομέα Αισθητικής Παιδείας: Δεν έχει εκλέγει Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-18 λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας του Τομέα (>5 μέλη ΔΕΠ). Ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος (αριθμ. συν. 09/22.02.2018) συντονίστρια του Τομέα η κα Έυα Παυλίδουμόνιμη επίκουρη καθηγήτρια.


Η σύσταση των συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ).