ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

 • Η θεατροπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
 • Προγράμματα Σπουδών στο θέατρο
 • Θέατρο για παιδιά
 • Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα
 • Θεατροπαιδαγωγική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα
 • Οι θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ως εργαλεία ποιοτικής έρευνας
 • Η θεατρική κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση: κοινωνική/επικοινωνιακή διάσταση
 • Παιχνίδι και Παιδί
 
 
Σπουδές

 

Προπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής στην ομώνυμη Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνιολογία, Πολιτισμικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ψυχολογίας και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Έσσεν Γερμανίας.

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παιχνίδι, το Θέατρο και Παιδαγωγική στη Σχολή Παραστατικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Βερολίνου και διδακτορικό στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

 1. Λενακάκης, Α., & Κολτσίδα, Μ. (2021). Θεατροπαιδαγωγική και αναπηρία: Μια έρευνα για τον ρόλο της θεατρικής σύμπραξης ανάπηρων και μη ανάπηρων ηθοποιών στη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης. Στο Μ. Βελιώτη-Γεωργοπούλου, Β. Γεωργοπούλου, Ι. Καραμάνου, Μ. Κοτζαμάνη, Θ. Μπλέσιος, & Α. Τσιάρας (Επιμ.), Θέατρο και ετερότητα. Θεωρία, δραματουργία & θεατρική πρακτική. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, 17-20 Μαΐου 2017, Τόμος Γ' (σσ. 509-523). Ναύπλιο: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 2. Χολέβα, Α., Λενακάκης, Α., & Πίγκου-Ρεπούση, Μ. (2021). Κίνητρα συμμετοχής και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σε μια θεατροπαιδαγωγική επιμόρφωση. Εκπαίδευση & Θέατρο, 22, 15-23.
 3. Choleva, N., Lenakakis, A., & Pingou-Repousi, M. (2021). Communicating vessels: Drama and human rights education in in-service teacher training. Human Rights Education Review, 4(3), 65-88. http://doi.org/10.7577/hrer.4186
 4. Παρούση, Α., & Λενακάκης, Α. (Επιμ.) (2021). Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης; (ebook). Εκδ. ΕΚΠΑ & ΕΚΤ. https://doi.org/10.12681/ecdnkua.75
 5. Asimidou, A., Lenakakis, A., & Tsiaras, A. (2021). The contribution of drama pedagogy in developing adolescents’ self-confidence: A case study. NJ: Drama Australia Journal, 45(1), 45-58. https://doi.org/10.1080/14452294.2021.1978145
 6. Choleva, N., & Lenakakis, A. (2021). The contribution of basic theatre/drama-in-education training offered through the It Could Be Me – It Could Be You project in teachers’ daily practice for Human Rights Education. In N. Choleva (Ed.), "It Could Be Me – It Could Be You" - Drama/Τheatre in Εducation methodologies and activities for raising awareness on human rights and refugees (pp. 49-65). Athens: Hellenic Theatre/Drama & Education Network (TENet-Gr)
 7. Παρούση, Α., & Λενακάκης, Α. (2021). Μνήμες ενηλίκων από ήρωες-κούκλες: Γυρνώντας πίσω τον χρόνο. Στο Θ. Γραμματάς (Επιμ.), Ο χρόνος στο θέατρο. Θεατρική μνήμη ενός άχρονου παρόντος (Σ. Παπαδόπουλος, Επιμ. έκδ.) (σσ. 305-321). Αθήνα: Παπαζήσης.
 8. Choleva, N., Lenakakis, A., & Pingou-Repousi, M. (2021). Teaching human rights through educational drama; How difficult can it be? A quantitative research with in-service teachers in Greece. Proceedings of the 2nd World Conference on Research in Social Sciences (pp. 75-89). Budapest, Hungary: Diamond Scientific Publishing. https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/03/28-5388.pdf
 9. Κομπιάδου, Ε., & Λενακάκης, Α. (2020). Ο Ελντιβάνο: Ζητήματα πολυαισθητηριακής επικοινωνίας και έκφρασης στη βάση ενός πολύτεχνου προγράμματος σε νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά. Στο Ε. Γουργιώτου, Δ. Κακανά, Μ. Μπιρμπίλη, & Κ.-Α. Χατζοπούλου (Επιμ.), Πρακτικά 2ου πανελλήνιου συνεδρίου του δικτύου πρακτικών ασκήσεων. ‘Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικά τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις’ (σσ. 678-692). Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
 10. Βεντούλη, Κ., Λενακάκης, Α., & Βουγιούκας, Κ. (2019). Η επίδραση της θεατροπαιδαγωγικής στην αυτοαντίληψη παιδιών Ε΄και Στ΄τάξης δημοτικού σχολείου. Στο Π. Γιαννούλη & Μ. Κουκουνάρης-Λιάγκης (Επιμ.), Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή αναγκαιότητα; (σσ. 141-147). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
 11. Choleva, A., & Lenakakis, A. (2019). ’I felt and learned!’. Education on human rights through drama: A research on primary and secondary education teachers. In Β. Giannouli & M. Koukounaras-Liagkis (Eds.), Theatre/drama and performing arts in education: Utopia or necessity? (pp. 264-273). Athens, Greece: Hellenic Theatre/Drama Education Network.
 12. Χολέβα, Ν., & Λενακάκης, Α. (2019). Η συμβολή της βασικής θεατροπαιδαγωγικής επιμόρφωσης του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;» στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών για μια εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο Ν. Χολέβα (Επιμ.), «Κι αν ήσουν εσύ;». Θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων (σσ. 49-65). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση & UNHCR.
 13. Λενακάκης, Α., & Κολτσίδα, Μ. (2019). Το θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι ως τόπος κοινωνικής και πολιτικής εξάσκησης. Στο Γ. Κατσιαμούρα, Α. Λιάμπας, & Π. Παυλίδης (Επιμ.), Η κριτική εκπαίδευση για το σχολείο των κοινωνικών αλλαγών. Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ.
 14. Κολτσίδα, Μ., & Λενακάκης, Α. (2019). «Λευκές δυστοπίες» και «ψάρια στη γυάλα»: Ζητήματα σκηνικής αναπαράστασης της αναπηρίας. Εκπαίδευση & Θέατρο, 20, 52-63.
 15. Λενακάκης, Α., & Παρούση, Α. (2019). Η τέχνη του κουκλοθέατρου στην εκπαίδευση. Παιχνίδι συγκλίσεων και αποκλίσεων. Αθήνα: Gutenberg.
 16. Lenakakis, A., Kousi, D., & Panges, I. (2019). ‘Do women know how to drive?’ A research on how theatre pedagogy contributes to dealing with gender stereotypes. Preschool & Primary Education, 7(1), 19-36. http://dx.doi.org/10.12681/ppej.19347
 17. Χολέβα, Α., Λενακάκης, Α., & Ε. Κρητικού (2018). Η συμβολή του θεατροπαιδαγωγικού εργαστηρίου στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας των εκπαιδευτικών. Στο Σ. Πανταζής, Ε. Μαράκη, Μ. Καδιανάκη, Ε. Μπελαδάκης, Γ. Στριλιγκάς, Ι. Τζωρτζάκης, Π. Σιφακάκης, & Χ. Ντρουμπογιάννης (Επιμ.), Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ι.Α.Κ.Ε, τ. Α’ (σσ. 387-397). Ηράκλειο: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ). https://iake.weebly.com/praktika2018.html#
 18. Λενακάκης, Α., & Παναγή, Α. (2018). Η θεατροπαιδαγωγική στο μουσείο: Ζητήματα έρευνας, θεωρίας και πράξης. Εκπαίδευση & Θέατρο, 19, 90-103. __ Lenakakis, A., & Panaghi, A. (2018). Drama/theatre pedagogy in the museum: Research, theory and practice issues. Education & Theatre, 19, 90-103.
 19. Λενακάκης, Α. (2018). Θεατροπαιδαγωγική και ετερότητα κάτω από την ίδια στέγη. Στο Στ. Τσιπλάκου (Επιμ.), Οδηγός διαχείρισης κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας στο σχολείο (σσ. 157-173). Λευκωσία, Κύπρος: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. https://mefesi.pi.ac.cy/files/docs/users/zapiti.a/Odigos2.pdf 
 20. Καστρινάκη, Α, Παυλίδου, Ε., & Λενακάκης, Α. (2018). ΣΑΡΕΒ θα πει φιλία: Ένα πολύτεχνο πρόγραμμα συνάντησης πολιτισμών. Στο Σ. Γρόσδος & Α. Τσιβάς (Επιμ.), Σχολείο ανοικτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις. Πρακτικά Συνεδρίου (e-book) (σσ. 272-285). Θεσσαλονίκη: Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu/praktika-anoiktou.pdf
 21. Lenakakis, A., Howard, J. L., & Felekidou, K. (2018). Play and inclusive education: Greek teachers’ attitudes. European Journal of Special Education Research, 3(3), 129-163. doi:10.5281/zenodo.1243040 [https://oapub.org/edu/index.php/ejse/article/view/1627]
 22. Λενακάκης, Α., & Χρίστου, Α. (2017). Η συμβολή της persona doll στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης. Στο Κ. Σαραφίδου (Επιμ.), Σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στη διαχείριση της σχολικής τάξης (σσ. 475-487). Δράμα: Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας
 23. Kompiadou, E., Lenakakis, A., & Tsokalidou, R. (2017). Diadrasis: An interactive project on language teaching to immigrant families in a Greek school. In J. Crutchfield & M. Schewe (Eds.), Going performative in intercultural education. International contexts, theoretical perspectives and models of practice (pp. 41-58). Bristol & Blue Ridge Summit: Multilingual Matters.
 24. Lenakakis, A., & Koltsida, M. (2017). Disabled and non-disabled actors working in partnership for a theatrical performance: A research on theatrical partnerships as enablers of social and behavioural skills for persons with disabilities. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 22(2), 252-269.  http://dx.doi.org/10.1080/13569783.2017.1286975
 25. Koltsida, M., & Lenakakis, A. (2017). Contemporary performance by and for those with disabilities: the case of Greece. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 22(3), 339-344. http://dx.doi.org/10.1080/13569783.2017.1326809
 26. Lenakakis, A. et al. (2017). Puppet theatre and Diversity: Α research conducted with elementary school students / Lutkarsko pozoriste I ranznolikost: Istrazivanje sprovedeno s ucenicima osnovne skole. In S. Jelusic & M. Radonjic (Eds.), Theatre for children – Artistic phenomenon. A collection of papers / Pozoriste za decu – Umetnicki fenomen. Zbornik radova (pp. 43-67). Subotica, Serbia: International Festival of Children’s Theatres
 27. Giotaki, M., & Lenakakis, A. (2016). Theatre pedagogy as an area of negotiating and understanding complex concepts by kindergartners in times of crisis: an intervention-based research study. Preschool & Primary Education, 4(2), 323-334. http://dx.doi.org/10.12681/ppej.8837 [https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/education/article/view/8837]
 28. Λενακάκης, Α., Βασαρμίδου, Δ., & Σπαντιδάκης, Γ. (2016). Ο ρόλος και η σημασία της θεατροπαιδαγωγικής στη δημιουργία περιβαλλόντων κοινωνικο-πολιτισμικής και γνωστικής μαθητείας για την παραγωγή γραπτού λόγου. Στο Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης, & Κ. Βακαλόπουλος (Επιμ.), Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη. Γλωσσ(ολογ)ικές & παιδαγωγικές προσεγγίσεις (σσ. 529-551). Αθήνα: Gutenberg.
 29. Λενακάκης, Α. (2016). Παιχνίδι και παιδαγωγός. Στο Ρ. Μαρτίδου (Επιμ.), Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση (σσ. 30-38).  Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.
 30. Λενακάκης, Α., & Τσολάκη, Ι. (2016). Κουκλοθέατρο και φυσικές επιστήμες. Στο Σ. Παπαδόπουλος (Επιμ.), Τέχνη και πολιτισμός στο σχολείο του 21ου αιώνα. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας (σσ. 91-103). Αθήνα: ΘΑΛΗΣ-ΕΚΠΑ.
 31. Lenakakis, A. (2015). Unbekannte Lebenswelten. Milaronia, ein Zentrum der Kultur, der Künste und des Schaffens im Dorf und in der Natur. In H.-W. Nickel (Hg.), Spiel-Theater-Medien in Kindheitspädagogik und sozialer Arbeit (pp. 50-57). Berlin u.a.: Schibri.
 32. Λενακάκης, Α. (2015). Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα. Στο Κ. Μπίκος & Ε. Ταρατόρη (Επιμ.), Μελετήματα και ερωτήματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Δημήτρη Χρ. Χατζηδήμου (σσ. 347-364). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 33. Αραμπατζίδου, Φ., Γεωργόπουλος, Α., Λενακάκης, Α., & Μπακιρτζής, Κ. (2015). Το θέατρο του καταπιεσμένου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Εκπαίδευση & Θέατρο, 16, 124-131.
 34. Λενακάκης, Α., & Λουλά, Μ. (2015). Κουκλοθέατρο και επικοινωνία. Μια ερευνητική προσέγγιση για τον ρόλο της θεατρικής κούκλας στην προώθηση της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας. Στο Σ. Παπαδόπουλος (Επιμ.), Θέατρο και θεατρικές τεχνικές στην αγωγή και την εκπαίδευση. 2ο Forum Νέων Επιστημόνων (σσ. 357-373). Αθήνα: Θαλής-ΕΚΠΑ. Προσβάσιμο στο http://goo.gl/lXJrqb
 35. Λενακάκης, Α., & Τσιπούρας, Σ. (2015). Αγωγή προς δημιουργούσα Τέχνη: Το παιδαγωγικό αξίωμα του Μίλτου Κουντουρά και οι παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές διαστάσεις του στην αγωγή και παιδεία των παιδιών και νέων σήμερα. Στο Γ. Γρόλλιος, Α. Λιάμπας, & Π. Παυλίδης (Επιμ.), Πρακτικά 4ου διεθνούς συνεδρίου για την κριτική εκπαίδευση με θέμα: «Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης» (σσ. 667-689). Προσβάσιμο στο http://www.eled.auth.gr/documents/praktika_iv_icce_volume_1_gr.pdf
 36. Λενακάκης, Α. (2014). Ο θεατροπαιδαγωγός: Το προφίλ ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού. Στο Θ. Γραμματάς (Επιμ.), Το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και παιδαγωγία (σσ. 172-215). Αθήνα: Διάδραση.
 37. Λενακάκης, Α. (2014). Ο Hans-Wolfgang Nickel και η θεατροπαιδαγωγική: Η ιστορία και η εξέλιξη του παιχνιδιού και του θεάτρου στη Γερμανία. Εκπαίδευση & Θέατρο, 15, 35-43.
 38. Λενακάκης, Α.  et al. (2014). Κούκλες και κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση. Στο Μ. Τζεκάκη & Μ. Κανατσούλη (Επιμ.), Πρακτικά του πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία (σσ. 148-166). Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ. Προσβάσιμο στο https://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/files/Praktika_Sy...
 39. Τσιπούρας, Σ., & Λενακάκης, Α. (2014). ‘Το παιδί, ο αγαπητός προλετάριος’: Η προφητική και διαχρονικά επίκαιρη ρήση του Μίλτου Κουντουρά. Στο Μ. Τζεκάκη & Μ. Κανατσούλη (Επιμ.), Πρακτικά του πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία. (σσ. 1496-1499). Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ. Προσβάσιμο στο https://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/files/Praktika_Sy...
 40. Κομπιάδου, Ε., & Λενακάκης, Α. (2014). Πολιτισμική και γλωσσική ετερογένεια υπό το πρίσμα διαδραστικών και πολυαισθητηριακών πρακτικών. Στο Α. Κυρίδης (Επιμ.), Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διά βίου μάθηση (σσ. 280-302). Αθήνα: Gutenberg.
 41. Λενακάκης, Α. (2014). Θεατροπαιχνίδια και αντικείμενα στο νηπιαγωγείο. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και θεωρητική υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος. Στο Α. Καρακίτσιος (Επιμ.), Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσω του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών και της παιδικής λογοτεχνίας σε νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά (σσ. 193-225). Θεσσαλονίκη: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά.
 42. Kondoyanni, A., Lenakakis, A., & Tsiotsos, N. (2013). Intercultural and lifelong learning based on educational drama. Prepositions for multidimensional research projects. Scenario, 7(2), 27-46. Διαθέσιμο στο http://research.ucc.ie/scenario/2013/02/KondoyianniLenakakisTsiotsos/03/en
 43. Λενακάκης, Α. (2013). Η μορφοπαιδευτική αξία του παιχνιδιού και του θεάτρου στην εκπαίδευση. Στο Θ. Γραμματάς (Επιμ.), Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Εγχειρίδιο για το Πρόγραμμα "Θαλής" (σσ. 58-77). Αθήνα: ΕΚΠΑ.
 44. Λενακάκης, Α. (2013). H θεατροπαιδαγωγική στην εκπαίδευση: Τάσεις και στάσεις. Μια έρευνα με αφορμή τα σενάρια για τη συνέντευξη των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 6-7, 1-12. Διαθέσιμο στο  http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/magazine.html
 45. Λενακάκης, Α. (2013). Η θεατροπαιδαγωγική ομάδα της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Paedagogus Ludens: Το μικρό αδερφάκι του Πολύδρομου. Πολύδρομο, 6, 43-53.
 46. Λενακάκης, Α. (2013). Η διεθνής συμφωνία περί δεοντολογίας και συμπεριφοράς του θεατροπαιδαγωγού ως αφορμή για διάλογο και προτάσεις. Εκπαίδευση & Θέατρο, 14, 127-134.
 47. Λενακάκης, Α. (2012). Οι αντιστάσεις μας στο ανοίκειο ως πρόκληση: Ευκαιρίες διαπολιτισμικής συνάντησης και επικοινωνίας μέσω θεατροπαιδαγωγικής. Στο Γ. Ανδρουλάκης, Σ. Μητακίδου, & Ρ. Τσοκαλίδου (Επιμ.), Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών: Μαθαίνοντας εκτός σχολείου. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου (σσ. 114-128). Θεσσαλονίκη: Πολύδρομο, Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ.
 48. Γραμματάς, Θ., Λενακάκης, Α., Μπεκιάρης, Γ., Τζαμαριάς, Π., Φραγκή, Μ., & Χολέβα, Α. (2011). Νέα προγράμματα σπουδών. Επιστημονικό πεδίο: Πολιτισμός και τέχνες στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Προσβάσιμο στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
 49. Καλογρίδη, Σ., Αναστόπουλος, Χ., Δακοπούλου, Α., Κουτρομάνος, Γ., Λενακάκης, Α., Μανούσου, Ε., Παρασκευόπουλος, Μ., Πήλιουρας, Π., Σοφός, Α., & Τερεζάκη, Χ. (2011). Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση: Βασικό επιμορφωτικό υλικό του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Τόμος Β: Ειδικό μέρος – ΠΕ 70. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 50. Λενακάκης, Α. (2008). Η θεατροπαιδαγωγική ως νέο μοντέλο παρέμβασης στην αγωγή ατόμων με εμπόδια στην ζωή και στη μάθηση. Στο Η. Κουρκούτας & J. P. Chaertier (Eπιμ.), Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές (σσ. 455-470). Αθήνα: Τοπίο.
 51. Lenakakis, A. (2006). Entwicklungen und Perspektiven des Theater in der Schule in Griechenland. Eine kritische Betrachtung und ein Plädoyer für den Paedagogus ludens. Korrespondenzen. Zeitschrift für Theaterpädagogik, 49, 20-25.
 52. Lenakakis, A. (2004). Paedagogus ludens. Erweiterte Handlungskompetenz von Lehrer(inne)n durch Spiel- und Theaterpädagogik. Berlin u.a.: Schibri.
 53. Λενακάκης, Α. (2004). Θεατροπαιδαγωγική επιμόρφωση και μεταμόρφωση του εκπαιδευτικού. Μια πρόκληση δημιουργικότητας στην εκπαίδευση. Στο Ν. Γκόβας (Επιμ.), Δημιουργικότητα και Μεταμορφώσεις. Πρακτικά της 4ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης για το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση (σσ. 110-116). Αθήνα: Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση
 54. Lenakakis, A. (2003). Zur Wirkung der Spiel- und Theaterpädagogik auf Lehrer(innen). Korrespondenzen. Zeitschrift für Theaterpädagogik, 43, 25-28
 55. Lenakakis, A. (2003). Zu Geschichte und Entwicklung der Spiel- und Theaterpädagogik unter dem Einfluss von Hans-Wolfgang Nickel. Eine persönliche Würdigung und eine bibliografische Synopsis. In U. Hentschel & H. M. Ritter (Eds.) (2003), Entwicklungen und Perspektiven der Spiel- und Theaterpädagogik (pp. 312-327). Berlin: Schibri
 56. Λενακάκης, Α. (2001). Το παιχνίδι και το θέατρο στη διδασκαλία της (ελληνικής ως) ξένης γλώσσας. Μια διδακτική πρόταση. Παιδαγωγικός Λόγος, 3, 81-105.