ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

 1. Συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης στην κατανόηση προφορικού κειμένου
 2. Συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης στην κατανόηση γραπτού κειμένου
 3. Εργαζόμενη μνήμη και επιτελικές λειτουργίες στη διγλωσσία
 
 
Σπουδές

 

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών

 • Post-Graduate Diploma, Ψυχολογία και  Εκπαίδευση

University of London, Institute of Education, Department of Child Development and Educational Psychology 

 • Ph.D., Ψυχολογία

University of Leeds, Department of Psychology, UK

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 • Bablekou, Z. & Kazi, S. (accepted). Intellectual assessment of children and adolescents: the case of Greece. To appear in the International Journal of School & Educational Psychology.
 • Chrysochoou, E., Bablekou, Z., Masoura, E., & Tsigilis, N. (2013). Working memory and vocabulary development in Greek preschool and primary school children. European Journal of Developmental Psychology, 10 (4), 417-432.
 • Chrysochoou, E. & Bablekou, Z. (2011). Phonological loop and central executive contributions to the oral comprehension skills of 5.5 to 9.5 years old children. Applied Cognitive Psychology, 25, 576-83 (DΟΙ: 10.1002/acp. 1723).
 • Chrysochoou, E., Bablekou, Z., & Tsigilis, N. (2011). Working memory contributions to reading comprehension components in middle childhood children. American Journal of Psychology, 124, 275-89.
 • Chatzigeorgiadou, S. & Bablekou, Z. (2010). Acculturation of immigrant and repatriated students in Greek primary schools: Differences in feelings of loneliness, social dissatisfaction and self-concept. Proceedings of the 2nd EMUNI Research Souk Conference: “Living together in the multi-cultural society”, Thessaloniki.
 • Chrysochoou, E., Bablekou, Z., & Tsigilis, N. (2010). When others fail to put themselves in my shoes: Factors accompanying language comprehension difficulties in primary school children. Proceedings of the 2nd EMUNI Research Souk Conference: “Living together in the multi-cultural society”, Thessaloniki.
 • Bablekou, Z. (2009). Dominant and submissive language in children's conversational acts: A gender comparison. European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 17 (3), 283-296.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 • Μπαμπλέκου, Ζ. (2011). Αναπαράσταση της γνώσης στα παιδιά: Η περίπτωση του πάρτι γενεθλίων. Στο Χρυσαφίδης, Κ. & Σιβροπούλου, Ε. (Επιμελ.), Αρχές και Προοπτικές της Προσχολικής Εκπαίδευσης, σσ. 123-51. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.
 • Bablekou, Z. (2009). Nous: Cognitive models of working memory. In Mourlas, C., Tsianos, N., & Germanakos, P. (Eds.), Cognitive and Emotional Processes in Web-based Education (pp. 86-109). PA, Ca: Information Science Reference – IGI Global.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

 • Chrysochoou, E., Bablekou, Z., Kazi, S., & Masoura, E. (2015). Effects of bilingual experience and biliteracy on executive functions and working memory in Greek-Albanian children. The European Society for Cognitive Psychology Conference. Paphos, Cyprus.

Επιμέλειες

 • Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S.R. (2014). Η Ανάπτυξη των Παιδιών (Επιστημονική Επιμέλεια: Ζ. Μπαμπλέκου). Αθήνα:Gutenberg.