ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

 1. Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας
 2. Ο πολιτισμικός άλλος και η πρόσληψή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές
 3. NΕΕTS
 4. Διαρροή από δομές δια βίου μάθησης
   
 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
 
Σπουδές

 

 • Πτυχίο (B.Α.) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. (1983 - 1987).
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) στην Πολιτική Επιστήμη και στην Κοινωνιολογία από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Uuniversity of London - Birkbeck College) (1988 - 1989).
 • Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από τη Νομική Σχολή, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κοινωνιολογία με έμφαση στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Βαθμός: Άριστα (ομόφωνα). (1988 - 1994).
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Περιλαμβάνονται μόνο οι ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις:

 1. Palaiologou, N., Kyridis, A., Gialamas, V. (2014). The Education of Second Generation Immigrant Pupils in Greece: Teachers' Views. The Diversity Collection, 13.
 2. Keskenidou, M., Kyridis, A., Valsamidou, L. and Soulani, A.-H. (2014). The Internet as a source of information.  The social role of blogs and their reliability. Observatorio Journal, 8(1), 203 – 228.
 3. Konstantinidou, Z. & Kyridis, A. (2014). The Use of Pontic Dialect Today. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(8), 627 – 633.
 4. Kyridis, A., Vamvakidou, I., Golia, P., Ene, Ch.  (2014). From the “Faith to the Ideals and the Values of the Nation” to the “Ideological Extremeness” The Phenomenon of the Nationalism according to Greek University Students’ Opinions. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(9), 522 – 534.
 5. Drakaki, M., Papadakis, N., Kyridis, A. & Papargyris, A.  (2014). Who’s The Greek Neet?  Neets’ Profile in Greece: Parameters, Trends and Common Characteristics of a Heterogeneous Group. International Journal of Humanities and Social Science, 4(6), 240 – 254.
 6. Michailidis, I., Vamvakidou, I., Kyridis, A. & Chistodoulou, N.  (2014). The logotypes of football clubs as expressions of collective identities: a socio-semiotic approach. Soccer and Society.
 7. Vasileiadis, K.N., Tsioumis, K.A. and Kyridis, A. (2013). The Effects of Dominant Ideology on Teachers’ Perceptions and Practices towards the “Other”. International Journal of Learning & Development, 3, 1, 33 – 48.
 8. Christodoulou, Kartsaka, E., and Kyridis, A. (2013). A Sociosemiotic Approach of Experienced and Desired Leisure. Young People Express Themselves Through Images. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(1), 21 - 33.
 9. Boubougiatzi, E.,  Vamvakidou, I. & Kyridis, A. (2013). Greeks’ identities in Smyrna, 19th – 20th century.  Local and global parameters. Review of European Studies, 5(1), 124-131.
 10. Golia, P., Kyridis, A. & Traianou, E. (2013). The Organization and the Social Procedures of a Trade Fair. The Example of Amyntaio, Florina, Greece (1956-2012). Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(2), 45 -58.
 11. Tsioumis, K., Kyridis, A. & Konstantinidou, Z. (2013). The Morning Prayer in Greek Kindergartens as a Field of Exercising Multiculturalism. Journal of Educational and Social Research, 3(2), 65 -74.
 12. Tzampazi, F., Kyridis, A. & Christodoulou, A. (2013). ‘What Will I Be When I Grow up?’ Children’s Preferred Future Occupations and Their Stereotypical Views. International Journal of Social Science Research, 1(1), 19 -38.
 13. Haitidou, O., Kalerante, E., Kyridis, A., Zagkos, Ch. & Fotopoulos, N. (2013). The Life Long Learning Policy in Greece under Deliberation: Aspects of a Formal Exchange of Views. International Research in Education, 1(1), 1 - 14.
 14. Kyridis, A., Papadopoulos, D. & Zagkos, Ch. & Fotopoulos, N. (2013). Downloading and downloaders: The moral and the social issues of internet piracy according to Greek university students.  Proceedings of the International Conference: Redefining Community in Intercultural Context, RCIC’13, 1(1), 103 - 126.
 15. Sivropoulou, R., Kyridis, A., Tsapakidou, A. (2013). The effects of a small-group intervention on preschool children’s understanding of story structure. MENON, Journal of Educational Research, 2(2), 99 – 109.
 16. Kyridis, A. Palaiologou, N., Gialamas, V. & Evangelou, O. (2013). The Education of Second Generation Immigrant Students in Greece: Socio-Cultural Dimensions in their Integration Process. La Famiglia - Rivista Di Problemi Familiari 47(257), 308 – 317.
 17. Kyridis, A., Vamvakidou, I., Petrucijová, J., Zaleskiene, I., Zagkos, C., Ene, C. & Papoutzis, L. (2012). Social responsibility versus social vulnerability: Students propose ways to face the economic crisis - The case of Greece, the Czech Republic and Lithuania, in P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Creating Communities: Local, National and Global.  London: CiCe, pp. 286 - 307.
 18. Patrali, K., Alevriadou, A., Petrou, M., Anastasiadou, S. and Kyridis, Α. (2012). How social factors influence the understanding of the computers by kindergarten pupils. International Journal of Learning & Development, (2)3, 229 – 246.
 19. Papadaki, K. & Kyridis, A. (2012). How the CVT Specialists Working in Centres of Vocational Training Affect the Social Exclusion of People Older than 50 Years Old in Greece? International Journal of Education, 4, 3, 160 – 182.
 20. Kyridis, A., Papadakis, N., Kalerante, Ev. and Zagkos, Ch. (2012). Research in Greek Universities: Non-compatible categorizations and dysfunctional structures. International Journal of Higher Education, 1(2), 198 – 209.
 21. Bassiou, V., Kyridis, A., Zagkos, Ch. Fotopoulos, N. and Papadakis, N. (2012). Social classes vs professional stereotypes in Greece. A view to a traditional fogy social construction. Mediterranean Journal of Social Sciences, (3), 27 – 40.
 22. Papadakis, N., Kyridis, A., Pandis, P. and Zagkos, Ch. (2012). Best practices in training of employees.  A framework for training the personnel of social partners and NGOs. International Journal of Education, 4(2), 147-160.
 23. Ene, Ch., Kyridis, A. & Vamvakidou, I. (2012). Digital History and Communication: The case of Romanians in Greece.  Proceedings of Visualist 2012, International Congress, Istanbul Kultur University, 663 - 670.
 24. Papadakis N.E., Tsakanika, T. & Kyridis, A. (2012). Higher Educational Policy, interest politics and crisis management: facets and aspects of the Greek case within the EHEA. International Education Studies, 5(3), 86-97.
 25. Batistakis, D. Fahantidis, N., Kyridis, A. and Michailidis, El. (2012). Evaluation of the websites of the political parties of the Greek Parliament: Creating questionnaires and evaluating results. Proceedings of Visualist 2012, International Congress, Istanbul Kultur University, 544-550.
 26. Kyridis, A., Tsakiridou, H., Zagkos, Ch., Koutouzis, M. & Tziamtzi, Ch.  (2011). Educational inequalities and school dropout in Greece. A regional issue. International Journal of Education, 3(2), 1- 15.
 27. Zagkos, Ch., Kyridis, A. Vamvakidou, I. & Fotopoulos, N. (2009). The Banknote as a Figure of Nationhood in the Balkan Countries. Applied Semiotics, 23(9), 5-14.
 28. Apay, A., Goncalves, S. Spinthourakis, J., Vamvakidou, I., Zagkos, Ch., Kyridis, A., Keramyda, M. & Troullou, M. (2009). Approaches of citizenship as they appeared in the proceedings of CICE. Proceedings of the Eleventh Conference of the Children's Identity and Citizenship in European Thematic Network. Edited by Peter Cunningham. CiCe, London.
 29. Vamvakidou, I., Kyridis, A., Troulou, M., Keramyda, M., Spinthourakis, J., Goncalves, S., (2010). Researching active citizenship and lifelong learning in CICE conference publications (1998 – 2008).  In P. Cunningham & N. Fretwell (eds.)Lifelong Learning and Active Citizenship. London: CiCe,548 – 560.
 30. Zagkos Ch. and Kyridis, A. (2010/2011). UN peacekeeping and peacemaking efforts in Cyprus. Modern Greek Studies Yearbook, 26/27,  129 – 156.
 31. Kyridis, A., Zagkos Ch., Papadakis, N., Fotopoulos, N. and Chronopoulou, A. (2011). Filling in the implementation gap? Problems in the Greek educational system – An evidence based explanatory framework and critical reflections.Current Issues in Education, 14(3), 1 - 20.
 32. Zagkos, Ch. & Kyridis, A. (2011). The West values in the third world: State, Democracy and Globalization. The Global Studies Journal, 4, 183 - 196.
 33. Tsakiridou, H., Fachandidis, N., Kyridis, A. & Zagkos, Ch. (2010). Students and mobile phone. Proceedings of the Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2010).
 34. Kyridis, A., Vamvakidou, I. & Zagkos, Ch. (2011). Greek university student’s participation in national elections: Voting behavior and signs of political apathy and decreasing civic consciousness in the context of economic crisis in Greece. In: P. Cunningham & N. Fretwell, (eds)Europe's Future: Citizenship in a Changing World. London:CiCe, 397 - 412.
 35. Kyridis, A., Vamvakidou, I., Zagkos, Ch., Michailidis, I., Fotopoulos, N., Koutouzis, M., Goulas, Ch. (2011). Who is afraid of the immigrants? Greek university student’s attitudes against immigrants who live in Greece. Proceedings of the International Conference of the European Network for Intercultural Education Activities , National School of Political Studies and Public Administration,  Brasov, 2011.
 36. Stephanou, G. & Kyridis, A. (2011). University Students’ Perceptions of Teacher Effectiveness and Emotions in Lectures: The Role of Socio-cognitive Factors, and Academic Performance.    International Education Studies, 5,(2), 58 - 79.
 37. Valsamidou, L. & Kyridis, A. (2011). Children in the role of journalists: School newspaper publications about the Mass Media – “old/traditional”, new and electronic. Journal of Studies in Education, (2) 2, 10-29.
 38. Antonatou, C., Mavrikaki, E. & Kyridis, Α. (2011). Greek senior high school students’ attitudes about science and the scientific community after the H1N1 pandemic and the conflicts within the scientific community as it appeared in the Mass Media. Journal of Studies in Education, 2, 4, 32 - 46.K
 39. Kyridis, A., Vamvakidou, I., Tziamtzi, Ch, Zagkos, Ch., Kalerante, E., Gogou, H. (2012). Posters as a Form of Political Discourse: Posters of the Communist Youth of Greece in the Dictatorship Era (1967-1974). International Journal of the Image, 2(2), 255 – 274.
 40. Papadaki, K. & Kyridis, A. (2012). Study on the Guidance Consultants’ training needs, based on the ‘Support Plan for Socially Vulnerable Groups’ in Greece. International Journal of Education, 4, 2, 261 – 280.
 41. KiridisA., DrossosV. & TsakiridouE. (2006). Teachers facing ICT. Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), 75-96.
 42. Andreou, A., Kyridis A., Vamvakidou I., Drossos V. & Kassidou S. (2003). Greek Primary School Students write on the national anniversary of March 25th. School history and national ideology.  International Journal of Learning, 10, 253-264.
 43. Kyridis, A., Golia, V. & Lazarou, L. (2004). Class and Professional Stereotypes of Greek Students in Primary School. International Journal of the Humanities, 1, 407-417.
 44. Kokkidou, M., Dinas, K., Tsakiridou, H. & Kyridis, A. (2004). Infants’ Phonemic Awareness and Family Literacy in Greece. International Journal of Learning, 11.
 45. Kyridis, A., Mavrikaki, E., Tsakiridou, H., Daikopoulos, J. & Zigouri, H. (2005). An analysis of attitudes of pedagogical students towards environmental education in Greece. International Journal of Sustainability in Higher Education, 6(1), 54-64.
 46. Mavrikaki, E., Kyridis, A. & Kaspari, G. (2006). Anthropomorphic stereotypic identities and biological inaccuracies in animal similes as a possible intercepting factor in the improvement of the quality of life through a better human – nature relationship.International Journalof Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, 1.
 47. Vamvakidou, I., Kyridis, A., Bessas, T., (2006). Greek preschoolers crayon the politicians: a semiotic analysis of infants’ painting production. Contemporary Issues on Childhood Education, 6(3).
 48. Golia, P., Kyridis, A., Anastasiadou, S. & Vamvakidou, I. (2007). National Anniversaries in Greece: Teachers’ Attitudes Towards the Role of National Celebrations in Greek Schools. International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, 3.
 49. Kyridis, A., Anastasiadou, S. Daskalaki, N. & Paleologou, N. (2006). What Greek pupils believe about people from other countries - Social and cultural stereotypes. International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, 3.
 50. Arvaniti, I., Kyridis, A., Dinas, K. (2007). “The school library has to be the core element of the everyday school life”. Greek elementary school teachers describe the ideal school library. Library Philosophy and Practice (e-journal). http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/140/
 51. Kyridis, A., Souliotis, M., Golia, P., Kassidou, s. & Drossos, V. (2007). “When I Hear the Word "Book" I Get Nervous”. What Greek Primary School Pupils Believe about Books.International Journal of the Book, 3.
 52. Natsiopoulou, T., Souliotis, M., Kiridis, A., & Hatzisavvidis, S. (2006). Reading children’s books to the preschool children in Greek families. International Journal of early childhood, 38(2), 69-79.
 53. Natsiopoulou T., Souliotis M., Kyridis A. (2006). Narrating and reading fairy tales and picture books: Techniques and approaches of storytelling to preschool children.  Journal of Early Childhood Research and Practice, 8(1).
 54. Moutsios, S., Kasidou, S., Anastasiadou, S. Golia, V. & Kyridis, A. (2005). What Greek university students believe about the phenomenon of globalization. Scientific Bulletin – Education Sciences series - Department of Teachers Training of the University of Pitesti, 1, 9-30.
 55. Zagkos, Ch., Kyridis, A., Golia, P., Vamvakidou, I. (2007). Greek university students describe the role of Greece in Balkans: from equality to superiority. Nationalities Papers, 35(2), 341-367.
 56. Tsioumis, K., Kyridis A., Vamvakidou I., Golia P. (2006). Greek students in the University of Western Macedonia describe minorities. International Journal on Diversity in Organisations, Communities and Nations, 6.
 57. Stavrianos, G., Vamvakidou, I., Golia, P., Kyridis, A. & Zagkos, Ch. (2007). The internal meaning of the adverse notional conceptions about the West and East in Greek society and culture and the adherence to specific cultural and national stereotypes: The views of Greek Uuniversity students. International Journal of the Humanities, 5.
 58. Zagkos, Ch. & Kyridis, A. (2010). An antiquated institution.  A critique to the socio-political role of the modern sovereign nation –state.Global Studies Journal, 3The Global Studies Journal, (3)1, 233 - 245.
 59. Kyridis, Α., Mavrikou, A., Zagkos, Ch., Golia, P., Vamvakidou, I., Fotopoulos, N., (2009). Nationalism through state constructed national symbols. The case of the national anthems. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences.
 60. Sivropoulou, I., Tsapakidou, A. & Kyridis, Α. (2009). The opinions of the kindergarten teachers in relation to the introduction of computers to nursery schools: Preliminary approach. Acta Didactica Naposencia, 1 (3).
 61. Kyridis, A., Vamvakidou, I., Golia, P., Ene, Ch.  (2014). From the “Faith to the Ideals and the Values of the Nation” to the “Ideological Extremeness” The Phenomenon of the Nationalism according to Greek University Students’ Opinions. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(9), 522 – 534.

 62. Drakaki, M., Papadakis, N., Kyridis, A. & Papargyris, A.  (2014). Who’s The Greek Neet?  Neets’ Profile in Greece: Parameters, Trends and Common Characteristics of a Heterogeneous Group. International Journal of Humanities and Social Science, 4(6), 240 – 254.

 63. Michailidis, I., Vamvakidou, I., Kyridis, A. & Chistodoulou, N.  (2014). The logotypes of football clubs as expressions of collective identities: a socio-semiotic approach. Soccer and Society, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14660970.2014.919272#.U8OHhrFIoZE  DOI:    10.1080/14660970.2014.919272

 64. Matziouri, A., Tsioumis, K. & Kyridis, A. (2014). The Views of School Administrators and Educational Authorities Concerning the Management of Multiculturalism in a Regional Unity of Northern Greece. Journal of International Education and Leadership, 4(1), 1 – 18.

 65. Ene, Ch., Vamvakidou, I. & Kyridis, A. (2014). Integration of Romanian children in the Greek educational system. Proceedings of the International Conference “Education across Borders”, 614 – 622.

 66. Avramidou, M., Kyridis, A., Zagkos, Ch., Christodoulou, A. & Pavli – Korre, A.  (2014). Who is the ideal teacher? Greek pre-service teachers express their views about the characteristics of the “perfect” teacher. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 5(2), 143 – 159.

 67. Papoutzis, L., Christodoulou, A., Vamvakidou, I., Kyridis, A. (2014). The uprising of social values as a stake of the 2012 Greek elections campaign. Syriza party followers are designing the new posters for their party campaign. Proceedings of the Conference New Semiotics – Between Tradition and Innovation, New Bulgarian University, Sofia, 16-20/9/2014.

 68. Papoutzis, L., Kyridis, A., Christodoulou, A., Fotopoulos, N. & Vamvakidou, I., (2014). Football Stickers and Slogans as Creators of ‘Special’ Identities. The Case of Aris FC Thessaloniki. Lexia – Journal of Semiotics, 19 – 18, 665 – 684.

 69. Lytsiousi, S., Tsioumis, K. & Kyridis, A. (2014). How teachers cope with the the religious diversity in Greek kindergarten classes. From theory toy reality. International Journal of Education Learning and Development, 2(5), 18-32. http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/How-teachers-cope-with-the-religious-diversity-in-Greek-kindergarten-classes.-From-theory-to-reality..pdf

 70. Karadimou, M., Tsioumis, K. & Kyridis, A. (2014). What Greek primary school teachers believe about citizenship education? International Journal of Learning and Development, 4(4), 81 - 96. http://dx.doi.org/10.5296/ijld.v4i4.6310

 71. Kyridis, A., Tsioumis, K. & Lytsiousi, S. (2014). Opinions of Greek Pre-Service Teachers about Morning Prayer in Greek schools. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 8(1), 111 - 126.http://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/download/167/pdf

 72. Lampaki, O., Pavlidou, E., Antoniou, P. & Kyridis, A. (2014). Proposal of a physical education program with multicultural elements in the Secondary Education and evaluation of student satisfaction. International Journal of Education and Research, 2(12), 165 - 180.http://www.ijern.com/journal/2014/December-2014/16.pdf

 73. Theodoropoulos, D., Kyridis, A., Zagkos, Ch. & Konstantinidou, Z.  (2015). The “Brain Drain" Phenomenon in Greece: Young Greek scientists on their Way to Immigration, in an era of “crisis”. Attitudes, Opinions and Beliefs towards the Prospect of Migration. Journal of Education and Human Development, 3(4), 229 - 248. DOI: 10.15640/jehd.v3n4a21, URL: http://dx.doi.org/10.15640/jehd.v3n4a21

 74. Kyridis, A., Fotopoulos, N., Kalerante E., Papadakis N. & Zagkos C. (2012). The Entrance System to the Greek Tertiary Education: Critical Considerations and Conceptualizations. International Journal of Educational Policies, 6(2), 61 – 87. http://ijep.icpres.org/2012/v6n2/Kyridis&others.pdf

 75. Douna, P., Kyridis, A., Zagkos, Ch., Ziontaki, Z. & Pandis, P. (2015). The Ideal University Teacher according to the Views of Greek Students. International Journal of Higher Education, 4(2), 145 – 158. doi:10.5430/ijhe.v4n2p145, http://dx.doi.org/10.5430/ijhe.v4n2p145

 76. Kyridis, A., Papadakis, N. & Papargyris, A. (2015). Searching for absents: The State of things for the Neets (young people Not in Education, Employment or Training) in Greece. An overview. Journal of Sociological Research, 6(1), 44 – 75. http://dx.doi.org/10.5296/jsr.v6i1.7228

 77. Spanothymiou, P., Kyridis, A., Christodoulou, A., & Kanatsouli, M. (2015). Children’s Evaluations of Villains in Children’s the Heroes and Literature. Studies in Media and Communication, 3(1), 47 - 55. http://dx.doi.org/10.11114/smc.v3i1.779

 78. Tsioumis, K., Kyridis, A., Papageridou, D., & Sotiropoulou, H. (2015). The Civic Education in Greek Kindergartens. The Views and the Practices of Greek Kindergarten Teachers Concerning Civic Education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 11(2), 55-70.http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/download/342/pdf

 79. Chaidemenopoulou, G., Christodoulou, A., Vamvakidou, I., Kyridis, A., Zagkos, Ch. (2015). Clothes Shape a Character: A sociosemiotic study of illustration codes in a Greek fairy tale. Redefining Community in Intercultural Context, 4(1), 55-64.http://www.afahc.ro/ro/rcic/2015/RCIC%2715/rcic%2715_volume.PDF

 80. Nalbantoglou, S., Kyridis, A. & Tsioumis, K. (2015). Political Socialization in the Contemporary Greek Kindergarten Views of Kindergarten Teachers and the Readiness of Preschoolers. Journal of Education and Training, 2(2), 180-202. http://dx.doi.org/10.5296/jet.v2i2.7845

 81. Fotopoulos, N., Kyridis, Α., Pavlis – Korres, M. & Zagkos, Ch. (2015). Giving Painkillers to a Dying Patient. Educational & Training Policies as Treatment for Youth Unemployment during the Greek Economic Crisis (pp. 169-184). In: P. Ordóñez de Pablos, & R.D. Tennyson (Eds) Ιmpact of Economic Crisis on Education and the Next-Generation Workforce. Hershey: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-4666-9455-2, http://www.igi-global.com/book/impact-economic-crisis-education-next/132771

 82. Kyridis, A., Christodoulou, A., Vamvakidou, I. & Pavlis – Korre, M. (2015). Fighting Corruption: Values Education and Social Pedagogy in Greece in the Middle of the Crisis.  International Journal of Social Pedagogy – Special Issue ‘Social Pedagogy in Times of Crisis in Greece’, 4(1), 24 - 42. Available online at http://internationaljournalofsocialpedagogy.com/index.php?journal=ijsp&page=article&op=view&path[]=35

 83. Konstantinidou, Ζ., Kyridis, A. & Fotiadis, K. (2016). Attitudes of Students Towards Pontius as Immigrants – Foreigners.  Journal of Educational and Social Research, 6(1), 102 - 108. Doi: 10.5901/jesr.2016.v6n1p102,  http://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/view/8784/8441

 84. Michalelis, M., Tsioumis, K., Kyridis, A., Papageridou, D. & Sotiropoulou, H. (2015). National Holidays in Greek Multicultural School: Vies of Pre- Service Teachers.  International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 14(2), 111 - 130. http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/511/pdf 

 85. Kotroyannos, D., Lavdas, K.A., Papadakis, N., Kyridis, A., Theodirikakos, P., Tzagkarakis, S.I. & Drakaki, M. (2015). An Individuality in Parenthesis? Social Vulnerability, Youth and the Welfare State in Crisis: On the Case of Neets, In Greece, Within the European Context.  Studies in Social Sciences and Humanities, 3(5), 268 - 279. http://www.rassweb.com/wp-content/uploads/PDF/SSSH/Vol-3/Issue-5/Paper%204.pdf

 86. Tziamtzi, Ch., Kyridis, A., Vamvakidou, I., Christodoulou, A. & Zagkos, Ch. (2015). Social Signifies in the Movie Posters of Hollywood Movies Made for Children.  Studies in Social Sciences and Humanities, 3(5), 295 - 310. http://www.rassweb.com/wp-content/uploads/PDF/SSSH/Vol-3/Issue-5/Paper%206.pdf

 87. Michailidis, I., Vamvakidou, I., Kyridis, A. & Chistodoulou, N.  (2014). The logotypes of football clubs as expressions of collective identities: a socio-semiotic approach. Soccer and Society, 17(4), 464 – 479. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14660970.2014.919272#.U8OHhrFIoZE  DOI:     10.1080/14660970.2014.919272

 88. Matziouri, A., Tsioumis, K. & Kyridis, A. (2014). The Views of School Administrators and Educational Authorities Concerning the Management of Multiculturalism in a Regional Unity of Northern Greece. Journal of International Education and Leadership, 4(1), 1 – 18. http://www.jielusa.org/wp-content/uploads/2012/01/Management-of-Multiculturalism.pdf

 89. Ene, Ch., Vamvakidou, I. & Kyridis, A. (2014). Integration of Romanian children in the Greek educational system. Proceedings of the International Conference “Education across Borders”, 614 – 622.

 90. Avramidou, M., Kyridis, A., Zagkos, Ch., Christodoulou, A. & Pavli – Korre, A.  (2014). Who is the ideal teacher? Greek pre-service teachers express their views about the characteristics of the “perfect” teacher. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 5(2), 143 – 159. http://www.ugr.es/~jett/pdf/Vol5%282%29_011_jett_Kyridis_Avramidou_Zagkos_Christodoulou_Pavli-Korre.pdf

 91. Papoutzis, L., Christodoulou, A., Vamvakidou, I., Kyridis, A. (2014). The uprising of social values as a stake of the 2012 Greek elections campaign. Syriza party followers are designing the new posters for their party campaign. Proceedings of the Conference New Semiotics – Between Tradition and Innovation, New Bulgarian University, Sofia, 16-20/9/2014.

 92. Papoutzis, L., Kyridis, A., Christodoulou, A., Fotopoulos, N. & Vamvakidou, I., (2014). Football Stickers and Slogans as Creators of ‘Special’ Identities. The Case of Aris FC Thessaloniki. Lexia – Journal of Semiotics, 19 – 18, 665 – 684.

 93. Lytsiousi, S., Tsioumis, K. & Kyridis, A. (2014). How teachers cope with the the religious diversity in Greek kindergarten classes. From theory toy reality. International Journal of Education Learning and Development, 2(5), 18-32.

  http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/How-teachers-cope-with-the-religious-diversity-in-Greek-kindergarten-classes.-From-theory-to-reality..pdf

 94. Karadimou, M., Tsioumis, K. & Kyridis, A. (2014). What Greek primary school teachers believe about citizenship education? International Journal of Learning and Development, 4(4), 81 - 96. http://dx.doi.org/10.5296/ijld.v4i4.6310

 95. Kyridis, A., Tsioumis, K. & Lytsiousi, S. (2014). Opinions of Greek Pre-Service Teachers about Morning Prayer in Greek schools. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 8(1), 111 - 126. http://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/download/167/pdf

 96. Lampaki, O., Pavlidou, E., Antoniou, P. & Kyridis, A. (2014). Proposal of a physical education program with multicultural elements in the Secondary Education and evaluation of student satisfaction. International Journal of Education and Research, 2(12), 165 - 180. http://www.ijern.com/journal/2014/December-2014/16.pdf

 97. Theodoropoulos, D., Kyridis, A., Zagkos, Ch. & Konstantinidou, Z.  (2015). The “Brain Drain" Phenomenon in Greece: Young Greek scientists on their Way to Immigration, in an era of “crisis”. Attitudes, Opinions and Beliefs towards the Prospect of Migration. Journal of Education and Human Development, 3(4), 229 - 248. DOI: 10.15640/jehd.v3n4a21, URL: http://dx.doi.org/10.15640/jehd.v3n4a21

 98. Kyridis, A., Fotopoulos, N., Kalerante E., Papadakis N. & Zagkos C. (2012). The Entrance System to the Greek Tertiary Education: Critical Considerations and Conceptualizations. International Journal of Educational Policies, 6(2), 61 – 87. http://ijep.icpres.org/2012/v6n2/Kyridis&others.pdf

 99. Douna, P., Kyridis, A., Zagkos, Ch., Ziontaki, Z. & Pandis, P. (2015). The Ideal University Teacher according to the Views of Greek Students. International Journal of Higher Education, 4(2), 145 – 158. doi:10.5430/ijhe.v4n2p145, http://dx.doi.org/10.5430/ijhe.v4n2p145

 100. Kyridis, A., Papadakis, N. & Papargyris, A. (2015). Searching for absents: The State of things for the Neets (young people Not in Education, Employment or Training) in Greece. An overview. Journal of Sociological Research, 6(1), 44 – 75. http://dx.doi.org/10.5296/jsr.v6i1.7228 

 101. Spanothymiou, P., Kyridis, A., Christodoulou, A., & Kanatsouli, M. (2015). Children’s Evaluations of Villains in Children’s the Heroes and Literature. Studies in Media and Communication, 3(1), 47 - 55. http://dx.doi.org/10.11114/smc.v3i1.779

 102. Tsioumis, K., Kyridis, A., Papageridou, D., & Sotiropoulou, H. (2015). The Civic Education in Greek Kindergartens. The Views and the Practices of Greek Kindergarten Teachers Concerning Civic Education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 11(2), 55-70.http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/download/342/pdf 

 103. Chaidemenopoulou, G., Christodoulou, A., Vamvakidou, I., Kyridis, A., Zagkos, Ch. (2015). Clothes Shape a Character: A sociosemiotic study of illustration codes in a Greek fairy tale. Redefining Community in Intercultural Context, 4(1), 55-64. http://www.afahc.ro/ro/rcic/2015/RCIC%2715/rcic%2715_volume.PDF

 104. Nalbantoglou, S., Kyridis, A. & Tsioumis, K. (2015). Political Socialization in the Contemporary Greek Kindergarten Views of Kindergarten Teachers and the Readiness of Preschoolers. Journal of Education and Training, 2(2), 180-202. http://dx.doi.org/10.5296/jet.v2i2.7845

 105. Kyridis, A., Christodoulou, A., Vamvakidou, I. & Pavlis – Korre, M. (2015). Fighting Corruption: Values Education and Social Pedagogy in Greece in the Middle of the Crisis.  International Journal of Social Pedagogy – Special Issue ‘Social Pedagogy in Times of Crisis in Greece’, 4(1), 24 - 42. Available online at http://internationaljournalofsocialpedagogy.com/index.php?journal=ijsp&page=article&op=view&path[]=35

 106. Konstantinidou, Ζ., Kyridis, A. & Fotiadis, K. (2016). Attitudes of Students Towards Pontius as Immigrants – Foreigners.  Journal of Educational and Social Research, 6(1), 102 - 108. Doi: 10.5901/jesr.2016.v6n1p102,  http://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/view/8784/8441

 107. Michalelis, M., Tsioumis, K., Kyridis, A., Papageridou, D. & Sotiropoulou, H. (2015). National Holidays in Greek Multicultural School: Views of Pre - Service Teachers.  International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 14(2), 111 - 130. http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/511/pdf 

 108. Kotroyannos, D., Lavdas, K.A., Papadakis, N., Kyridis, A., Theodirikakos, P., Tzagkarakis, S.I. & Drakaki, M. (2015). An Individuality in Parenthesis? Social Vulnerability, Youth and the Welfare State in Crisis: On the Case of Neets, In Greece, Within the European Context.  Studies in Social Sciences and Humanities, 3(5), 268 - 279. http://www.rassweb.com/wp-content/uploads/PDF/SSSH/Vol-3/Issue-5/Paper%204.pdf

 109. Tziamtzi, Ch., Kyridis, A., Vamvakidou, I., Christodoulou, A. & Zagkos, Ch. (2015). Social Signifies in the Movie Posters of Hollywood Movies Made for Children.  Studies in Social Sciences and Humanities, 3(5), 295 - 310. http://www.rassweb.com/wp-content/uploads/PDF/SSSH/Vol-3/Issue-5/Paper%206.pdf

 110. Tourtouras, Ch., Pavlis – Korre, M. & Kyridis, A. (2016). The School Career and the Educational Exclusion of the Roma Children in Greece.  Journal of Sociological Research, 7(1), 10 - 32. doi:10.5296/jsr.v7i1.8964 http://dx.doi.org/10.5296/jsr.v7i1.8964

 111. Markaki, A., Kyridis, A. & Ziontaki, Z. (2016). The Effect of Cultural and Linguistic Background on the Relationships of Pupils in two Kindergartens in Greece.  International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 15(3), 74 - 101. http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/589/pdf

 112. Danis, S., Kyridis, A., Zagkos, Ch. & Tourtouras, Ch. (2016). The Phenomenon of State Violence in the Student Community: The Views of Greek University Students.  Journal of Sociological Research, 7(2), 18 - 39. DOI: http://dx.doi.org/10.5296/jsr.v7i2.9730

 113. Kyridis, A., Vasilopoulou, K., Nalbantoglou, S. & Konstantinidou, Z. (2016). The Ideal Kindergarten: Views of Undergraduate Students Studying at the Faculty of Early Childhood Education of Aristotle University of Thessaloniki. International Journal of Learning and Development, 6(3), 230 - 250. DOI: http://dx.doi.org/10.5296/ijld.v6i3.9792  

 114. Karintzaidis, N., Christodoulou, A., Kyridis, A. & Vamvakidou, I. (2016). Gender representations in the illustrations of the 6th Grade Language Textbook used in Greek Elementary School. Advances in Language and Literary Sudies, 7(6), 113- 122. Doi: 10.7575/aiac.alls.v.7n.6p.113 

 115. Kyridis, A., Papadakis, N., Tourtouras, Ch. & Lytrivi, I. (2016). Social values, transparency and the Greek educational system at the era of the crisis. Attitudes of Greek university students. Proceedings of the International Conference in Contemporary Social Sciences, Crisis and The Social Sciences: New Challenges and Perspectives. University of Crete.  http://icconss.soc.uoc.gr/en/papers/download/289/213/102.html

 116. Tourtouras, Ch., Vamvakidou, I., Kyridis, A., & Kaskaris, G. (2016). The Reproduction of the Dominant Ideology in School Practice: A Critical Debate with the Contents of the Course of History in Greek Primary School. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 4(2), 66-89. http://dx.doi.org/10.6007/MAJESS/v4-i2/243

 117. Kyridis, A., Tourtouras, Ch., Thanos, Th. (2017). “... As Long as Power Relations Exist ... Yes, there are Inequalities…” Social and Educational Inequalities in Greece According to the Views of Female and Male Students of Tertiary Education Institutions. Journal of Educational and Social Research, 7(1), 33-48. http://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/download/9725/9363

 118. Lampaki, O., Pavlidou, E., Antoniou, P. & Kyridis, A. (2017). The Impact of Globalization and ICT in Greek High School Physical Education. International Journal of Research in Engineering, IT and Social Sciences, 7(2), 1-13. http://indusedu.org/pdfs/IJREISS/IJREISS_1051_52423.pdf

 119. Konstaninidou, Z., Kyridis, A. & Tsioumis, K. (2017). Education for Citizenship in Primary Education of Greece: Proposals for Pedagogical Practices by Students of Education Faculties. International Journal of Learning and Development, 7(1), 41-61. DOI: https://doi.org/10.5296/ijld.v7i1.10670

 120. Papadakis, N., Drakaki, M., Papargyris, A., Dafermos, V., Basta, M., Theodorikakos, P., Pandis, P., Kyridis, A. (2017). “Painted from life ...” A Disengaged Youth? Young people and NEETs in a devastated country. LLAKES Research Paper, 59, 1-45. http://www.llakes.ac.uk/sites/llakes.ac.uk/files/59.%20Papadakis%20et%20al.pdf

 121. Saragatsi, S., Christodoulou, A., Kyridis, A., Fotopoulos, N., Vamvakidou, I.  (2017). Sociology School Textbook for 3rd Grade-High School, Semiotic Analysis of Illustration. Journal of Sociological Research, 8, 2, 32-60. DOI: https://doi.org/10.5296/jsr.v8i2.11618, http://www.macrothink.org/journal/index.php/jsr/article/view/11618 

 122. Papadakis, D., Drakaki, M., Kyridis, A., Papargyris, A. (2017). Between a frightening Present and a disjoined Future. Recession and social vulnerability in the case of Greek Neets: Sociodemographics, facets of the Crisis’ Impact and the revival of the intergenerational transmission of poverty. Advances in Social Sciences Research Journal, 4(18), 8-20. DoI: 10.14738/assrj.418.3688 http://scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/issue/view/175/showToc

 123. Tsiougkou, E., Tsioumis, K., Kyridis, A. (2017). Greek Teachers’ Perceptions about Citizenship and Its Functionality as Educational Tool in the Classroom. Review of European Studies, 9, (4), 148 - 159. DoI: 10.5539/res.v9n4p147,  http://doi.org/10.5539/res.v9n4p147

 124. Valsamidou, L. P. & Kyridis, A. (2018). Gender and Sports Publications in School Newspaper Columns: The Greek Example. Communication, Society and Media, 1(1), 64-80.  ISSN 2576-5388 (Print) ISSN 2576-5396 (Online).  URL: http://www.scholink.org/ojs/index.php/csm/article/view/1434/1595  DOI: http://dx.doi.org/10.22158/csm.v1n1p6

 125. Bakοgianni, E., Tsitouridou, M. & Kyridis, A. (2020). MOOCs in teachers’ professional development: examining teacher readiness. Academia, 18, 9-40.  ISSN 2241-1402.  URL: https://academia.lis.upatras.gr/academia/issue/view/372 

 126. Kamarianos, I., Kyridis, A., Fotopoulos, N., & Halkiotis, D. (2019). Public education in Greece. Aspects and Trends of Emerging Privatization. Extended Summary. Brussels, Athens: Education International, Greek Federation of Secondary Education State School Teachers and Greek Primary Teachers’ Federation https://issuu.com/educationinternational/docs/2019_ei_gr_greece_researchsummary_eng?fr=sMDIzNDQxMzY3Ng

 127. Markou, D., Tsapakidou, A. & Kyridis, A. (2020). Playing: traditional (outdoor), electronic (indoor). How much time do children spend on any of these two aspects of playing? Research conducted in an urban center in Greece. International Journal of Recent Research in Social Sciences and Humanities (IJRRSSH), 7(2), 1-10.

  https://www.paperpublications.org/journalss/IJRRSSH/Issue-2-April-2020-June-2020/0

 128. Baltsavias, A. & Kyridis, A. (2020). Preschool Teachers’ Perspectives on the Importance of STEM Education in Greek Preschool Education. Journal of Education and Practice, 11(14), 1-10. DOI: 10.7176/JEP/11-14-01. https://iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/52823/54578 

 129. Chatzidaki, N. & Kyridis, A. & Kechagias, Ch. -T. (2021). A view on the Greek shadow education at the era of the economic crisis. How do private tutors’ working conditions are formed? European Journal of Education Studies, 8(3), 310-326. DOI: 10.46827/ejes.v8i3.3649.
 130. Kontogianni, V., Tourtouras, Ch., Kyridis, A. & Pehlivanou, E. (2021). Education and Social Exclusion of Children with Chronic Diseases: The Case of Schooling Within Greek Hospitals. International Research in Education, 9(1), 73-92. https://doi.org/10.5296/ire.v9i1.18599 .
 131. Anastasiadou, F., Kyridis, A. Tourtouras, Ch., Zagkos, Ch. & Pehlivanos, E. (2021). Socioeconomic profile and study choice. The case of university students in Greece. Academia, 23-24, 3-23. https://doi.org/10.26220/aca.3595