ανακοινώσεις

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΕΠΑΕ ΣΤΙΣ 27/07/2018

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ορκωμοσία του Τμήματος την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΤΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΩΡΑ 14:ΟΟ (επώνυμα από Α-ΜΕΝ)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΛΕΤΗ ΩΡΑ 15:00 (επώνυμα από ΜΗ-Ω)

Παρακαλούμε ελέγξετε το ΑΕΜ σας στη λίστα που σας αφορά για να προσέλθετε την κατάλληλη ώρα.

Προκειμένου να υπογραφούν τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας και τα φύλλα βαθμολογίας σας, υποχρεούστε να προσέλθετε στη γραμματεία του Τμήματος (Πύργος Παιδαγωγικής, 2ος όροφος)  στις 25 και 26 Ιουλίου 2018, ώρες 12:00-15:00. Στην  περίπτωση που βρίσκεστε εκτός  Θεσσαλονίκης και μόνο τότε, μπορείτε να προσέλθετε στη γραμματεία και την ημέρα της ορκωμοσίας μέχρι τις 12:00. Στην περίπτωση που δεν έχετε προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ορκωμοσίας, υποχρεωστούστε να τα φέρετε (πχ ακαδημαϊκή ταυτότητα).

Την ημέρα της τελετής Παρασκευή 27  Ιουλίου 2018 στις Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.  και την ώρα που σας έχει ορισθεί, θα πρέπει να βρίσκεστε στις ορισμένες θέσεις (όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας) ένα τέταρτο πριν από την έναρξη της τελετής.  Στις θέσεις αυτές θα παραμείνετε έως τη λήξη της τελετής (εκτός από την διάρκεια της απονομής).   

Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τα συνημμένα αρχεία.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

 

User login 

Website - Copywrite

Developed by: Nikos Pournaras