ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ", "ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Τα μαθήματα

  1. Νεοελληνική Γλώσσα,
  2. ΜΜΕ και Παιδική Ηλικία, και
  3. Χώρος και διαδικασίες αγωγής

θα διδαχθούν από πανεπιστημιακούς υποτρόφους, η πρόσληψη των οποίων γίνεται κεντρικά από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Γι' αυτό το λόγο οι παραδόσεις αυτών των μαθημάτων δεν θα αρχίσουν στις 1/10 αλλά αργότερα.  Όταν ολοκληρωθεί η διδαδικασία της πρόσληψης των διδασκόντων, οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση στον ιστότοπο του Τμήματος για την έναρξη των παραδόσεων των 3 μαθημάτων.

User login 

Website - Copywrite

Developed by: Nikos Pournaras