Διαλογική παιδαγωγική, Διαλογικές μέθοδοι διδασκαλίας

Τρέχουσα έρευνα:

Συνεργασία και επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, διαλογική παιδαγωγική – διαλογικοί μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση για τη μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση.

Τρέχουσα έρευνα:
  1. Engaging with children in the activity of creative music making
  2. Music Improvisation as communicative dialogue
  3. The relationship between music and image and the receiver of preschool age