Συνοπτικός κατάλογος μελών ΔΕΠ του Τμήματος και Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών (ΑΠΕΛΛΑ)

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Συνοπτικός κατάλογος μελών ΔΕΠ (με αλφαβητική σειρά) του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-22)

(τελευταία ενημέρωση: 09.11.2021)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Στο παραπάνω αρχείο σημειώνονται τα μέλη που έχουν νόμιμη άδεια με πράξη Πρύτανη ΑΠΘ.
  • Τα μέλη ΔΕΠ που δε βρίσκονται στο συνημμένο κατάλογο, έχουν συνταξιοδοτηθεί ή αφυπηρετήσει ή μετακινηθεί σε άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα.

 

ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (επικαιροποίηση σε συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3082/20.10.2021) ισχύς έως 19.4.2022

Μητρωα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (επικαιροποίηση σε συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3053/18.2.2021) ισχύς έως 17.8.2021 (εκτός ισχύος)

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ(επικαιροποίηση σε συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3026/11&16.6.2020) ισχύς έως 10.12.2020 (εκτός ισχύος)

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ(επικαιροποίηση σε συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 3005/17.10.2019) ισχύς έως 16.4.2020 (εκτός ισχύος)

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ(επικαιροποίηση σε συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2980/20&21.02.2019) ισχύς έως 20.8.2019 (εκτός ισχύος)

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ(επικαιροποίηση σε συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2963/16&17.7.2018) ισχύς έως 16.01.2019 (εκτός ισχύος)

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ(κατάρτιση σε συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2953/25.01.2018) ισχύς έως 25.7.2018 (εκτός ισχύος)

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ(κατάρτιση σε συνεδρίαση ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 11/02.3.2017) (εκτός ισχύος)


Από τη Γραμματεία του Τμήματος

(τελευταία ενημέρωση 09.11.2021)