Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Α.Π.Θ.

Το ΦΕΚ (1191/04.04.2017 τ.Β΄) που αφορά σε Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Α.Π.Θ. που αφορά σε Μεταδιδακτορική Έρευνα

1. Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

2. Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

3. Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας


Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.  Α.Π.Θ.

α/α εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας από: τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας επιβλέπων/ουσα απόφαση έγκρισης από το Τμήμα έναρξη λήξη
1 Ζαχαρή Γεώργιο «Τα MOOCs στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Τεχνολογίες Μάθησης για την Εκπαίδευση στη Φυσική» Τσιτουρίδου Μελπομένη ΓΣΕΣ αριθμ. συνεδρίασης: 13/25.5.2017  1/3/2017 σε εξέλιξη
2 Ρόζη-Τριανταφυλλιά Αγγελάκη «Το Βυζάντιο στα σύγχρονα παιδικά βιβλία γνώσεων. Συγκριτική και ιδεολογική προσέγγιση»    Κανατσούλη Μελπομένη ΓΣΕΣ αριθμ. συνεδρίασης: 16/17.05.2018 17/5/2018 σε εξέλιξη
3 Δανάη Σουλιώτη "Το λαϊκό παραμύθι στο διαδίκτυο»    Κανατσούλη Μελπομένη ΓΣΕΣ αριθμ. συνεδρίασης: 09/06.12.2018 6/12/2018 σε εξέλιξη

τελευταία ενημέρωση: 20.10.2019

Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.