το τμήμα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 46 του Ν. 1268/82 και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85, σύμφωνα με το Π.Δ. 320/83. Με τη ίδρυσή του υλοποιήθηκε ένα παλιό αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) για τη δημιουργία Παιδαγωγικών Τμημάτων Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Πανεπιστήμια.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και από το 2002-2003 στεγάζεται στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής, για τον οποίο, εκτός από το υπάρχον κτίριο, προβλέπονται δύο ακόμη πτέρυγες.
Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν μέχρι σήμερα είναι 6.785 συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων της εξομοίωσης Ελλάδας και Κύπρου.


30 χρόνια ΤΕΠΑΕ (πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την επετειακή έκδοση)