το τμήμα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 46 του Ν. 1268/82 και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85, σύμφωνα με το αριθμ. 320/1983 προεδρικό διάταγμα. Με τη ίδρυσή του υλοποιήθηκε ένα παλιό αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) για τη δημιουργία Παιδαγωγικών Τμημάτων Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Πανεπιστήμια.

Το 1997 (ΦΕΚ Β΄989) συστάθηκαν οι 4 Τομείς του Τμήματος:

  • Αισθητικής Παιδείας που συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Ιστορίας Τέχνης, Μουσειακής Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αισθητικής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (μουσική, μουσικοκινητική, εικαστική και θεατρική παιδεία)
  • Γλώσσας και Ιστορίας που συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Νεοελληνικής Γλώσσας, Παιδικής Λογοτεχνίας, Νεοελληνικής ΙΣτορίας, Μέσων Επικοινωνίας και Παιδιού
  • Παιδαγωγικής που συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: της Προσχολικής Αγωγής, Διδακτικής Μεθοδολογίας Προσχολικής ηλικίας, Ψυχοπαιδαγωγικής, Σχολικής Παιδαγωγικής, Χώρου και Αγωγης, Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Εισαγωγής στης Επιστημονικές Έννοιες των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
  • Ψυχολογίας & Ειδικής Αγωγής (που συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα: Ψυχολογίας της Ανάπτυξης (γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική, κοινωνική ανάτπυξη του παιδίου), Φυσιολογίας Μάθησης στην Προσχολική ηλικία, Ειδικής Αγωγής (γλωσσικές, γνωστικές, συναισθηματικής διαταραχές του παιδιού, θέματα εκπαίδευσης), Δυναμικής των Ομάδων.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (με το αριθμ. 231/2000 προεδρικό διάταγμα) και από το 2002-2003 στεγάζεται στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής, για τον οποίο, εκτός από το υπάρχον κτίριο, προβλέπονται δύο ακόμη πτέρυγες.
 

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν μέχρι σήμερα (28.02.2022) είναι

6.547 από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών,

1.145 από τον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών,

2.338 από το «Πρόγραμμα Εξομοίωσης των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών» (ΕΠΕΑΕΚ) και

2.000 (κατά προσέγγιση) από το «Διδασκαλείο του Τμήματος Νηπιαγωγών ΑΠΘ»

ενώ έχει "κληρονομήσει" το αρχείο των 3.548 αποφοίτων της Σχολής Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης (Περαία, έως το 1989)


Μάθετε περισσότερα για την ιστορία του Τμήματος ξεφυλλίζοντας την επετειακή έκδοση με τίτλο "30 χρόνια ΤΕΠΑΕ" (πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την επετειακή έκδοση που εκδόθηκε το 2015)