διδακτορικές διατριβές

Διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Τμήμα από το 2013 και μετά

2021

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10076
Ονοματεπώνυμο: ΒΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 18/02/2021
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γρηγοριάδης Αθανάσιος, Γκέκα Μαρία, Τσιγγίλης Νικόλαος

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10057
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΜΠΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 16/04/2021
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Τσοκαλίδου Πετρούλα, Λενακάκης Αντώνιος, Καζούλλη Βασιλεία

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10060
Ονοματεπώνυμο: ΛΥΤΣΙΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 21/04/2021
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Τσιούμης Κωνσταντίνος, Κυρίδης Αργύρης, Τσιρώνης Χρήστος

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10074
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 04/06/2021
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Κανατσούλη Μελπομένη, Καρακίτσιος Ανδρέας, Οικονομίδου Αναστασία

2020

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10017
Ονοματεπώνυμο: ΙΠΠΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 20/10/2020
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Μπιρμπίλη Μαρία, Μαλανδράκης Γεώργιος

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10046
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 07/12/2020
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Τσοκαλίδου Πετρούλα, Κωστούλη Τριανταφυλλιά, Κοιλιάρη Αγγελική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10028
Ονοματεπώνυμο: ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΦΑΝΗ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 09/01/2020
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Κυρίδης Αργύρης, Φωτόπουλος Νικόλαος, Γρηγοριάδης Αθανάσιος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10071
Ονοματεπώνυμο: ΚΡΟΥΣΟΡΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 24/01/2020
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γρηγοριάδης Αθανάσιος, Γραμματικόπουλος Βασίλειος, Τσιγγίλης Νικόλαος

Η ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10059
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 07/02/2020
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Καρακίτσιος Ανδρέας, Τσοκαλίδου Πετρούλα, Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 1985-2014

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10058
Ονοματεπώνυμο: ΝΤΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 25/06/2020
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Ράγκου Πολυξένη, Μαλανδράκης Γεώργιος

2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10041
Ονοματεπώνυμο: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 05/06/2019
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Τσιούμης Κωνσταντίνος, Κυρίδης Αργύρης, Βαμβακίδου Ιφιγένεια

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΣΤΟΧΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΡΟΑΛΝΤ ΝΤΑΛ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10033
Ονοματεπώνυμο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 25/09/2019
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γαβριηλίδου Σοφία, Κανατσούλη Μελπομένη, Μαυρομμάτης Γεώργιος

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10065
Ονοματεπώνυμο: ΜΑΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 30/09/2019
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Κακανά Δόμνα-Μίκα, Μπιρμπίλη Μαρία, Παπανδρέου Μαρία

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ "ΜΟΝΟΠΑΤΙ" ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10053
Ονοματεπώνυμο: ΖΙΩΝΤΑΚΗ ΖΩΗ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 16/10/2019
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Κυρίδης Αργύρης, Γρόλλιος Γεώργιος, Φωτόπουλος Νικόλαος

2018

ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διδακτορική Διατριβή Α.Μ.: 10020
Ονοματεπώνυμο: ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ
Ημερ. Ολοκληρωσης: 18/09/2018
3μελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Κανατσούλη Μελπομένη, Καρακίτσιος Ανδρέας, Γαβριηλίδου Σοφία

Σελίδες