ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

 1. Les représentations sociales de l’allaitement maternel. Un travail comparatif interculturel (France Vs Grèce),
 2. Psychosocial process of teacher’s education,
 3. Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη,
 4. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών: Υποέργο 6 "Αξιολόγηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης",
 5. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών: Υποέργο 6 "Αξιολόγηση υπάρχοντος υλικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης",
 6. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα σπουδών: Υποέργο 10,
 7. Μέτρα για βελτίωση κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο,
 8. ΘΑΛΗΣ: Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης στην εκπαίδευση και την κοινωνία,
 9. Σύγχρονες μορφές ανάπτυξης τουρισμού: καινοτόμες δράσεις,
 10. Οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο σχολικό περιβάλλον,
 11. Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 2,
 12. Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Υποέργο 1),
 13. Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη,
 14. Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, περισσότερα...
 15. Οι Neets στην Ελλάδα σήμερα,
 16. Διάδρασις, περισσότερα...
 17. Εκπαίδευση και ΔιαΒίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),
 18. ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Επιστημονικό Συμβούλιο ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
 19. ΚΕΘΕΑ: «Δημιουργία Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα»,
 20. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ΔιαΒίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),
 21. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων-“Teacher support Confronting Social Inequalities” (TOCSIN), περισσότερα...
 22. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ., περισσότερα...
 23. «Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Α.Π.Θ.», περισσότερα...
 24. Διερεύνηση των τρόπων αναπαράστασης της επιστημονικής γνώσης: εφαρμογή για την έννοια της 'ενέργειας' ως διδακτικό αντικείμενο σε παιδιά 5-12 ετών.,
 25. «Ερευνώντας τη σχέση νηπιαγωγού-μαθητή μέσα από τις αντιλήψεις των παιδιών: Μία Τυπολογία των μοντέλων αυτής της σχέσης»,
 26. «Early Change: Promoting the professional development of early childhood educators».,
 27. «Αξιολόγηση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης: Προσαρμογή των ECERS-R & ECERS-E στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον»,
 28. «EQuaP: Enhaning quality in early childhood education and care through participation»,
 29. «SIA-ProD: An innovative self-improvement approach for the professional development of early educators»,