ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

 1. ERASMUS+ KA3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠροΘεΣυ -«Οικοδομώντας Θετικά, Ενταξιακά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω της Προσέγγισης «Σχολικό Σύστημα ΠροΘΕΣυ», Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο

  Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ συμμετέχει με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Γρηγοριάδη στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Στρατηγικές Συμπράξεις ΚΑ3 Erasmus+  και ειδικότερα στο Έργο «Οικοδομώντας Θετικά, Ενταξιακά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω της Προσέγγισης «Σχολικό Σύστημα ΠροΘΕΣυ» («Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach» - κωδικός Project No 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY). Στο έργο το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019 και έχει τριετή διάρκεια, συμμετέχουν ως συντονίστρια χώρα η Κύπρος και το επιστημονικό ινστιτούτο CARDET, και ως εταίροι η Φιλανδία, η Ελλάδα και η Ρουμανία.

 2. Les représentations sociales de l’allaitement maternel. Un travail comparatif interculturel (France Vs Grèce),

  Les représentations sociales de l’allaitement maternel. Un travail comparatif interculturel (France Vs Grèce)

  Centre de Recherche en Psychologie, Cognition et Communication (CRPCC), Université de Βretagne Οccidentale (France)

 3. Psychosocial process of teacher’s education,

  Psychosocial process of teacher’s education

  Coordinating Institution: Centro de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade Educação CIERS-ed, Βραζιλία Επιστημονική υπεύθυνη: Lucia Villas Boas

 4. Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη,

  Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

 5. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών: Υποέργο 6 "Αξιολόγηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης",

  ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών:  Υποέργο 6 "Αξιολόγηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης"

 6. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών: Υποέργο 6 "Αξιολόγηση υπάρχοντος υλικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης",

  ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών:  Υποέργο 6 "Αξιολόγηση υπάρχοντος υλικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης"

 7. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα σπουδών: Υποέργο 10,

  ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα σπουδών: Υποέργο 10

 8. Μέτρα για βελτίωση κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο,

  Μέτρα για βελτίωση κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο

 9. ΘΑΛΗΣ: Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης στην εκπαίδευση και την κοινωνία,

  ΘΑΛΗΣ: Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης στην εκπαίδευση και την κοινωνία

 10. Σύγχρονες μορφές ανάπτυξης τουρισμού: καινοτόμες δράσεις,

  Σύγχρονες μορφές ανάπτυξης τουρισμού: καινοτόμες δράσεις

 11. Οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο σχολικό περιβάλλον,

  Οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο σχολικό περιβάλλον

 12. Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 2,

  Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 2

 13. Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Υποέργο 1),

  Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Υποέργο 1)

 14. Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη,

  Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

 15. Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, περισσότερα...

  ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1).  2012-2018
  Μέτρο 1.1 Διαπολ. Εκπαιδ. 1.2 Επιχ. Προγ.: Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Ευαγγελία Τρέσσου)
  Ανδρέας Καρακίτσιος : Υπεύθυνος Προσχολικής Εκπαίδευσης

 16. Οι Neets στην Ελλάδα σήμερα,

  Οι Neets στην Ελλάδα σήμερα. Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. (ΕΟΧ, GR07/ 3757). (2015 – 2016).

 17. Διάδρασις, περισσότερα...

  Επιστημονικά υπέυθυνος του Προγράμματος ΔΒΜ «Διάδρασις». 1/2014 – 7/2014. ΓΓΔΒΜ & ΑΠΘ. Δια Βίου Μάθηση (Εκπαίδευση ενηλίκων) και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Διδασκαλία και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού

 18. Εκπαίδευση και ΔιαΒίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ΔιαΒίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της Εκπαίδευσης». Υπέυθυνος Επιμόρφωσης για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, (2013 – 2014). Δια Βίου Μάθηση (Εκπαίδευση ενηλίκων) και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Διδασκαλία και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού

 19. ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Επιστημονικό Συμβούλιο ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

  ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Επιστημονικό Συμβούλιο ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 – ΑΠ 8, (2012 – 2014)

 20. ΚΕΘΕΑ: «Δημιουργία Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα»,

  ΚΕΘΕΑ: «Δημιουργία Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα», στα υποέργα (α) Μελέτη Σκοπιμότητας και (β) Μελέτη και καταγραφή αναγκών σε σχέση με τον ειδικό πληθυσμό, (2013)

 21. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ΔιαΒίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ΔιαΒίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της Εκπαίδευσης». Υπέυθυνος Επιμόρφωσης για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, (2012 – 2013). Δια Βίου Μάθηση (Εκπαίδευση ενηλίκων) και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Διδασκαλία και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού.

 22. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων-“Teacher support Confronting Social Inequalities” (TOCSIN), περισσότερα...

  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων-“Teacher support Confronting Social Inequalities” (TOCSIN) » (ΕΟΧ GR07 / 3708)» στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς προτεραιότητας.  Χρηματοδότηση από ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

 23. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ., περισσότερα...

  Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ., συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020)

 24. «Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Α.Π.Θ.», περισσότερα...

  Στο πλαίσιο του έργου  «Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Α.Π.Θ.» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ)  οργανώθηκε το μάθημα μου «Σπουδές φύλου και Παιδική Λογοτεχνία» σε open course, με χρήση power point και ηχογραφημένη φωνή.

 25. Διερεύνηση των τρόπων αναπαράστασης της επιστημονικής γνώσης: εφαρμογή για την έννοια της 'ενέργειας' ως διδακτικό αντικείμενο σε παιδιά 5-12 ετών.,

  Διερεύνηση των τρόπων αναπαράστασης της επιστημονικής γνώσης: εφαρμογή για την έννοια της 'ενέργειας' ως διδακτικό αντικείμενο σε παιδιά 5-12 ετών.

 26. «Ερευνώντας τη σχέση νηπιαγωγού-μαθητή μέσα από τις αντιλήψεις των παιδιών: Μία Τυπολογία των μοντέλων αυτής της σχέσης»,

  Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. «Διαγωνισμός Ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας στο Α.Π.Θ., Δράση Δ΄ Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών»: «Ερευνώντας  τη σχέση νηπιαγωγού-μαθητή μέσα από τις αντιλήψεις των παιδιών: Μία Τυπολογία των μοντέλων αυτής της σχέσης». Επιστημονικός Υπεύθυνος (Συνολικός προϋπολογισμός: 4.000 €).

 27. «Early Change: Promoting the professional development of early childhood educators».,

  Comenius Lifelong Learning Programs: «Early Change: Promoting the professional development of early childhood educators». Επιστημονικός υπεύθυνος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως επιστημονικού εταίρου στο Πρόγραμμα COMENIUS Lifelong Learning Programs (Κωδικός έργου στην ΕΕ: 517999-LLP-2011-GR-COMENIUS-CMP. (Συνολικός προϋπολογισμός: 300.000€).

 28. «Αξιολόγηση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης: Προσαρμογή των ECERS-R & ECERS-E στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον»,

  «ΘΑΛΗΣ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»: «Αξιολόγηση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης: Προσαρμογή των ECERS-R & ECERS-E στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον». Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας «οργάνωσης, υλοποίησης και εποπτείας της πιλοτικής και της κύριας έρευνας» του έργου. Συντονιστικό ίδρυμα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, (Συνολικός προϋπολογισμός 480.000 €).

 29. «EQuaP: Enhaning quality in early childhood education and care through participation»,

  Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships: «EQuaP: Enhaning quality in early childhood education and care through participation». Εξωτερικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Κρήτης με συντονιστικό ίδρυμα το SERN (Sweden Emilia Romagna Network), (Προϋπολογισμός 391.132,00€).

 30. «SIA-ProD: An innovative self-improvement approach for the professional development of early educators»,

  Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships: «SIA-ProD: An innovative self-improvement approach for the professional development of early educators». Επιστημονικός υπεύθυνος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως επιστημονικού εταίρου στο έργο. Κωδικός έργου στην ΕΕ: 2016-1-EL-KA201-023420, (Συνολικός προϋπολογισμός: 284.050,00€).