εργαστήρια του Τμήματος

Στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης λειτουργούν τρία (3) Eργαστήρια:

Εργαστήριο Εκπαίδευσης & Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης, Εκ.Ε.Τε.Μ.
Εργαστήριο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης του παιδιού, ΨΥΧΗ
Εργαστήριο Έρευνας της Κοινωνικής Ετερότητας & της Διά Βίου Μάθησης, Ε.Ε.Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.

 

Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.