υπηρεσίες

1. Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών

Η επιτροπή αυτή έχει στόχο την υποστήριξη των φοιτητών στην αντιμετώπιση ζητημάτων που τους απασχολούν σχετικά με τις σπουδές ή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

 • καθοδήγηση των φοιτητών για τη διαμόρφωση του ατομικού προγράμματος προπτυχιακών σπουδών
 • ενημέρωση για προγράμματα Erasmus
 • ενημέρωση και  καθοδήγηση  φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές
 • υποστήριξη φοιτητών  με δυσκολίες  σε προσωπικό επίπεδο
 • καθοδήγηση φοιτητών με αναπηρία, ύστερα από προσωπικό τους αίτημα

Οι φοιτητές/ριες μπορούν να απευθύνονται  στα μέλη ΔΕΠ που αναφέρονται στις ώρες συνεργασίας που έχουν δηλώσει.

Η σύνθεση της Επιτροπής Συμβούλων Σπουδών για το τρέχον έτος είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο

 

2. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας έχει ως στόχο να δημιουργήσει συνθήκες που θα καταστήσουν το Πανεπιστήμιο χώρο προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των ΑμεΑ, όπου η δυσκολία προσβασιμότητας στον χώρο καθιστά δύσκολη και την προσβασιμότητα στη γνώση. Για τον λόγο αυτό φοιτητές και φοιτήτριες με προβλήματα όρασης εκπαιδεύονται από ειδικευμένα μέλη ΔΕΠ στη χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων σε ορισμένες Βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. όπου υπάρχουν εκτυπωτές Braille. Επίσης φροντίζει –στο μέτρο του δυνατού– και για τη διευκόλυνση χορήγησης σε αυτούς συγγραμμάτων με φωνητική απόδοση. Παρέχει λεωφορείο ΑμεΑ για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φοιτητών και των φοιτητριών με αναπηρίες, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνησή τους κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ., το οποίο διαθέτει ομάδα εθελοντών και εθελοντριών, που ως επί το πλείστον είναι φοιτήτριες.
Ε-mail: selfhelp@auth.gr
Επίσης, η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας έχει εδώ και χρόνια καθιερώσει στο Α.Π.Θ. το θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και την ως εκ τούτου δημιουργία Τράπεζας Αίματος στο ΑΧΕΠΑ, ενώ από τον Μάιο του 2007 ιδρύθηκε και Τράπεζα Αίματος στο ΤΕΦΑΑ Σερρών σε συνεργασία με την ΕΚΠΥ και το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Απριλίου, στον χώρο της Αίθουσας Τελετών του Α.Π.Θ. με απώτερο στόχο -εφικτό και άμεσο- οι ανάγκες σε αίμα να καλύπτονται αποκλειστικά από την Εθελοντική Αιμοδοσία, η οποία σήμερα καλύπτει γύρω στο 40% των συνολικών αναγκών. Συμμετοχή στην αιμοδοσία, η οποία είναι μια ασφαλής διαδικασία χωρίς επιπλοκές, μπορούν να έχουν όσοι και όσες είναι πάνω από 18 ετών και δεν έχουν ειδικά προβλήματα υγείας.
E-mail: socialcom@ad.auth.gr
fititikiline@ad.auth.gr
Website: http://spc.web.auth.gr
Τηλ./ FaΧ: 2310 995386
2310 995360

 

3. Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων ΑΠΘ https://studentaid.auth.gr/

Διαθέσιμες υπηρεσίες:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση ραντεβού
 • Υπηρεσία μεταφοράς φοιτητών με αναπηρία
 • Βελτίωση φυσικής προσβασιμότητας
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Υποστήριξη μελέτης με προσβάσιμα συγγράμματα
 • Ψυχολογική στήριξη με σύμβουλους ψυχολόγους
 • Κοινωνική στήριξη μέσω της δόμης "Φοιτητών Κήποι"
 • Ενίσχυση εισοδήματος με ανταποδοτικές υποτροφίες

 

4. Παρατηρητήριο της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες του Α.Π.Θ.

Το Παρατηρητήριο της Ακαδημαϊκής Πορείας των Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες:

 • με αναπηρία,
 • οι αλλοδαποί,
 • οι μειονοτικοί και οι ομογενείς ή παλιννοστούντες,

αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών/τριών που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα.
Οι ως άνω φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνουν απευθείας την Επιτροπή του Παρατηρητηρίου -όπως επίσης να ενημερώνουν και τους Συμβούλους Σπουδών του Τμήματός τους- για τυχόν σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την πορεία των σπουδών τους και τα οποία προκύπτουν είτε λόγω της ιδιότητάς τους ως φοιτητών/τριών ΑμεΑ είτε ως αλλοδαπών ή ακόμα ως μειονοτικών (π.χ. προβλήματα με την ελληνική γλώσσα, ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης ορολογίας) είτε λόγω έκτακτων προβλημάτων υγείας τους.
E-mail: stud-observ@ad.auth.gr
Website: http://acobservatory.web.auth.gr
Τηλ./FaΧ: 2310.995360

 

5. Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης
Η Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης έχει ως στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των δομών που προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια και συμβουλευτική στήριξη στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Α.Π.Θ. μέσω του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο. Οι υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ παρέχονται όχι μόνο στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Α.Π.Θ., αλλά και στο προσωπικό του Πανεπιστήμιου. Συνεργάζεται στενά με άλλες Επιτροπές συναφούς αντικειμένου και διοργανώνει Ημερίδες για διάλογο με τους/τις φοιτητές/τριες, όπως και με το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στους άμεσους στόχους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. είναι η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας Ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής στο Πανεπιστήμιο, με σκοπό την άμεση βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κρίση και σε άτομα με προσωπικές δυσκολίες, που σε πρώτη φάση αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια να μιλήσουν για τα προβλήματα τους όταν υπάρχει ανωνυμία και απουσιάζει η οπτική επαφή. Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. βρίσκεται στο ισόγειο της Κάτω Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, στο χώρο της Υγειονομικής Υπηρεσίας, στα γραφεία 5 & 8.
E-mail: vpapadot@ad.auth.gr
Τηλ.: 2310 992643 & 2310992621
FaΧ: 2310 992607 & 210992621

 

6. Επιτροπή Εθελοντισμού
Η Επιτροπή Εθελοντισμού ως κύριο στόχο της έχει την προώθηση στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας της ιδέας του εθελοντισμού και την καλλιέργεια αυτής ως σύγχρονου αιτήματος. Με βάση τον στόχο αυτό η Επιτροπή Εθελοντισμού, έχοντας και ως κίνητρό της τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων όσοι βρίσκονται στο Α.Π.Θ. –φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενοι– με μικρές αλλά ουσιαστικές ενέργειες σε τομείς όπως είναι τα φοιτητικά θέματα, το περιβάλλον και η κοινωνική προσφορά, ενθαρρύνει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να πάρουν πρωτοβουλίες, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις ξεκινώντας από τα απλά, μικρά και υλοποιήσιμα. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται Δίκτυα Εθελοντισμού ανά Τμήμα/Σχολή καταρχήν από ένα μέλος ΔΕΠ και έναν/μία φοιτητή/τρια προκειμένου, μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, να δημιουργηθεί σώμα εθελοντών στο κάθε Τμήμα/Σχολή του Α.Π.Θ.
E-mail: vrect-ac-secretary@auth.gr
Τηλ.: 2310996713, 996708
FaΧ: 2310996729

 

7. Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (Κ.Ε.Π.) στην Παιδαγωγική Σχολή έχει ως στόχος την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής όλων των φοιτητών και φοιτητριών της Παιδαγωγικής Σχολής στην εκπαιδευτική ζωή στο πανεπιστήμιο. Στους στόχους του είναι, επίσης, η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προώθησης  διαλόγου και δραστηριοτήτων στην Παιδαγωγική Σχολή σε θέματα διακρίσεων, κοινωνικών προκαταλήψεων, κοινωνικού αποκλεισμού, ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων και  πρόληψης, εθελοντισμού κ.ά.

Eπικοινωνία: http://www.educ.auth.gr/educdrupal/el/kep

Hλεκτρονική διεύθυνση: accessline@educ.auth.gr
Tηλέφωνο εξυπηρέτησης φοιτητριών και φοιτητών: +30 2310 991295.

Υπεύθυνη λειτουργίας του Κ.Ε.Π.: Ελένη Κουιμτζή, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης