2ος κύκλος σπουδών - μεταπτυχιακά προγράμματα

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα συμμετέχει στα ακόλουθα Διιδρυματικά - Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα με τίτλο:

  1. Μουσειολογία- Διαχείριση Πολιτισμού με επισπεύδον το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών & Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και συνεργαζόμενα τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022-23 (θα αναρτηθεί μόλις μας κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση ΕΔΩ (τελευταία ενημέρωση: 15.5.2022)
  2. Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών με επισπεύδον το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνεργαζόμενα τα Τμήματα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημών Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022-23 (θα αναρτηθεί μόλις μας κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση ΕΔΩ (τελευταία ενημέρωση: 15.5.2022)

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για το ακαδ. έτος 2022-23 :

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διά Βίου μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής" ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής" ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Εκπαίδευση για την Αειφορία- Επιστήμες της Αγωγής" ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ


Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής" (με συνεργαζόμενο το Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ)

  προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2021-22 (έως 10/5/2021)

Συχνές ερωτήσεις (εδώ)

Το Τμήμα συμμετέχει στα ακόλουθα Διιδρυματικά - Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα με τίτλο:

  1. Μουσειολογία- Διαχείριση Πολιτισμού με επισπεύδον το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών & Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και συνεργαζόμενα τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021-22 ΕΔΩ (τελευταία ενημέρωση: 15.6.2021)
  2. Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών με επισπεύδον το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνεργαζόμενα τα Τμήματα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημών Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021-22 ΕΔΩ (τελευταία ενημέρωση: 15.6.2021)

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για το ακαδ. έτος 2021-22 :

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διά Βίου μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής" ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής" ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ


Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


1. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής" με συνεργαζόμενα Τμήματα: Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ (επανίδρυση του Διιδρυματικού - Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής- Τεχνολογίες Μάθησης") ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ΕΔΩ. (σχετικό ΦΕΚ Ίδρυσης: εδώ).

Το Τμήμα συμμετέχει στα ακόλουθα Διιδρυματικά - Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα με τίτλο:

  1. Μουσειολογία- Διαχείριση Πολιτισμού με επισπεύδον το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών & Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και συνεργαζόμενα τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020-21 ΕΔΩ
  2. Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών με επισπεύδον το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνεργαζόμενα τα Τμήματα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημών Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020-22 ΕΔΩ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για το ακαδ. έτος 2020-21 :

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διά Βίου μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής" ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ


Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 85 του ν. 4485/2017, στο Τμήμα αναμένεται να λειτουργήσουν τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

(Στις ιστοσελίδες τους υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την οργάνωση τους, τα κριτήρια εισαγωγής, τα προγράμματα σπουδών, τα ωρολόγια προγράμματα, κ.λ.π.)

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διά Βίου μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής" ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής" με συνεργαζόμενα Τμήματα: Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ (επανίδρυση του Διιδρυματικού - Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής- Τεχνολογίες Μάθησης")

3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής" με συνεργαζόμενο το Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση») ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ  τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Πρόγραμματα που προσφέρθηκαν στα προηγούμενα έτη και ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους μετά την αποφοίτηση των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Δεν προσφέρθηκε και δεν θα επαναπροκηρυχθεί το

  • Κοινό Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα»