ομάδες φοιτητών/ριών

Στην Παιδαγωγική Σχολή δραστηριοποιούνται διάφορες Ομάδες Φοιτητριών και Φοιτητών των δύο Τμημάτων.

Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.