γραμματεία του τμήματος

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζονται με:

  • Εγγραφές εισαγομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/αναστολές φοίτησης/επανεγγραφές φοιτητών/μετεγγραφές/εγγραφές με κατατακτήριες/εγγραφές με ERASMUS.
  • Tήρηση ατομικών φακέλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
  • Εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών σχετικά με δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, καταλόγους πτυχιούχων, ορκωμοσίες, αναγορεύσεις διδακτόρων, καταχώρηση και σύνδεση συγγραμμάτων και μαθημάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης συγγραμμάτων του ΥΠΑΙΘ "Εύδοξος", έλεγχος και έγκριση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας κ.ά.
  • Έκδοση πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, βεβαιώσεων καλής επίδοσης για στεγαστικό επίδομα, αντιγράφων πτυχίων, μεμβρανών κ.ά. (για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ)
  • Υποτροφίες, φοιτητικά δάνεια και επιδόματα.
  • Ενημέρωση για προγράμματα και δραστηριότητες του Α.Π.Θ.
  • Ενημέρωση πίνακα ανακοινώσεων έντυπα και ηλεκτρονικά.

σημαντικό!

Στη διάθεση των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων είναι και

η Ηλεκτρονική Γραμματεία ΑΠΘ (https://students.auth.gr)

[εφαρμογή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - προϋπόθεση η κατοχή ενεργού ιδρυματικού λογαριασμού (τι είναι;]

 

Η γραμματεία βρίσκεται στο 2ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.

Υπό κανονικές συνθήκες: Το ωράριο λειτουργίας της για το κοινό είναι 12:00 με 13:00 καθημερινά.

Υπό κανονικές συνθήκες: Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται μεταξύ 11:00 με 12:00 καθημερινά.

 

 

fax: +30 2310 995032  [Με το Νόμο 4727 -ΦΕΚ A’ 184/23.9.2020 - καταργείται από 1/1/2021 η διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). Βάσει του παραπάνω νόμου, σας ενημερώνουμε ότι στις 7/1/2021 θα καταργηθούν όλες οι πανεπιστημιακές τηλεφωνικές συνδέσεις fax]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (06.11.2020) ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ COVID-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (08.4.2021) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 08.4.2021 ΜΕ 100 % ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 19.4.2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (28.3.2021) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 100 % ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31.3.2021)

 

μέλος Γραμματείας αρμοδιότητες
     
ΝΟΠΗ ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ Προπτυχιακές σπουδές, Erasmus, έκδοση πιστοποιητικών, εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ, εγγραφές προπτυχιακών πρωτοετών, κατατακτήριες εξετάσεις, δηλώσεις μαθημάτων, ακαδημαϊκή ταυτότητα, υποτροφίες ΙΚΥ.
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 2) 
email info@nured.auth.gr
     
ΞΕΝΙΑ ΚΑΣΙΜΤΖΙΚΗ Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έκδοση μεμβρανών, μετεγγραφές.
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 3) 
email info@nured.auth.gr
     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΧΙΩΤΗΣ

A. Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 1. "Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης- ένα σχολείο για όλους",
2. "Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (επανίδρυση ως "Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής")
3. "Επιστήμες Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης" (επανίδρυση ως Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής)

B. Θέματα Διδακτορικών Σπουδών

τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 1.1) 
email info@nured.auth.gr
     
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΛΩΝΑ (εξωτ. συνεργάτης) Μεταπτυχιακά Προγράμματα:
1. ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής",
2. ΠΜΣ "Δια Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής" και
3. ΔΠΜΣ "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση"
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 1.2) 
email

info-qualedu@nured.auth.gr , msc-lilles@nured.auth.gr

     
ΜΑΡΙΕΤΑ ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ

Επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλων σπουδών

Διοικητικά θέματα

τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 4)
email info@nured.auth.gr
   
ΕΛΕΝΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Προϊσταμένη Γραμματείας
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 5) 
email nalbanti@nured.auth.gr

 

Για θέματα που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος (μαθήματα "Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι & ΙΙ") απευθυνθείτε στο pa@nured.auth.gr

Γραμματειακά υποστηρίζεται από το μέλος ΕΔΙΠ κα Μαρία Παππά.