γραμματεία του τμήματος

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζονται με:

  • Εγγραφές εισαγομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/αναστολές φοίτησης/επανεγγραφές φοιτητών/μετεγγραφές/εγγραφές με κατατακτήριες/εγγραφές με ERASMUS.
  • Tήρηση ατομικών φακέλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
  • Εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών σχετικά με δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, καταλόγους πτυχιούχων, ορκωμοσίες, αναγορεύσεις διδακτόρων, καταχώρηση και σύνδεση συγγραμμάτων και μαθημάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης συγγραμμάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ "Εύδοξος", έλεγχος και έγκριση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας και δελτίου μειωμένου εισιτηρίου (πάσο) κ.ά.
  • Έκδοση πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, βεβαιώσεων καλής επίδοσης για στεγαστικό επίδομα, αντιγράφων πτυχίων, μεμβρανών κ.ά. (για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ)
  • Υποτροφίες, φοιτητικά δάνεια και επιδόματα, χορήγηση βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης.
  • Ενημέρωση για προγράμματα και δραστηριότητες του Α.Π.Θ.
  • Ενημέρωση πίνακα ανακοινώσεων έντυπα και ηλεκτρονικά.

Η γραμματεία βρίσκεται στο 2ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.

Το ωράριο λειτουργίας της για το κοινό είναι 12:00 με 13:00 καθημερινά.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται μεταξύ 11:00 με 12:00 καθημερινά.

fax: +30 2310 995032

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (02.7.2020) ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ COVID-19

 

μέλος Γραμματείας αρμοδιότητες
     
ΝΟΠΗ ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ Προπτυχιακές σπουδές, Erasmus, έκδοση πιστοποιητικών, εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ, εγγραφές προπτυχιακών πρωτοετών, κατατακτήριες εξετάσεις, δηλώσεις μαθημάτων, ακαδημαϊκή ταυτότητα, υποτροφίες ΙΚΥ.
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 2) 
email info@nured.auth.gr
     
ΞΕΝΙΑ ΚΑΣΙΜΤΖΙΚΗ Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έκδοση μεμβρανών, μετεγγραφές.
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 3) 
email info@nured.auth.gr
     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΧΙΩΤΗΣ

A. Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 1. "Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης- ένα σχολείο για όλους",
2. "Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (επανίδρυση ως "Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής")
3. "Επιστήμες Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης" (επανίδρυση ως Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής)

B. Θέματα Διδακτορικών Σπουδών

τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 1.1) 
email info@nured.auth.gr
     
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΛΩΝΑ (εξωτ. συνεργάτης) Μεταπτυχιακά Προγράμματα:
1. ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής",
2. ΠΜΣ "Δια Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής" και
3. ΔΠΜΣ "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση"
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 1.2) 
email

info-qualedu@nured.auth.gr , msc-lilles@nured.auth.gr

     
ΜΑΡΙΕΤΑ ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ

Επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλων σπουδών

Διοικητικά θέματα

τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 4)
email info@nured.auth.gr
   
ΕΛΕΝΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Προϊσταμένη Γραμματείας
τηλέφωνο 2310995090 (εσωτ. 5) 
email nalbanti@nured.auth.gr

 

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος υποστηρίζεται γραμματειακά από το μέλος ΕΔΙΠ κα Μαρία Παππά.