έρευνα

Στις σελίδες παρουσιάζεται το ερευνητικό έργο των μελών του Τμήματος.

Δίνονται τρία κριτήρια - δυνατότητες αναζήτησης:

  1. Το ερευνητικό προφίλ και το έργο των μελών ΔΕΠ, επιλέγοντας «Μέλη ΔΕΠ»
  2. Τα πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος γύρω από τα οποία αναπτύσσεται το ερευνητικό έργο των μελών του Τμήματος, επιλέγοντας «Επιστημονικά Πεδία»
  3. Τη θεματολογία του ερευνητικού τους έργου, επιλέγοντας «Έρευνα-Λέξεις κλειδιά».

Η αναζήτηση μπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε από τα τρία κριτήρια. Το κάθε κριτήριο συνδέεται με τα υπόλοιπα και μπορεί να κατευθύνει τον επισκέπτη και σ’ αυτά, με στόχο να του προσφέρει πληροφόρηση προσαρμοσμένη στα δικά του ενδιαφέροντα αναζήτησης.

 

Κριτήρια - δυνατότητες αναζήτησης

Επιστημονικά πεδία

Έρευνα - Λέξεις κλειδιά

Μέλη Δ.Ε.Π.