βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής

Γενικά

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής, που αποτελεί παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., στεγάζεται στον 2ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ.

Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει συγγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Τμήματος για τις ανάγκες της διδασκαλίας και της έρευνας και για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και μετά την αποφοίτησή τους.

EMAIL: educationlib@educ.auth.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310995047, 994212

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.educ.auth.gr/educdrupal/el/SchoolLibrary