βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής

Γενικά

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που αποτελεί παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., στεγάζεται στον 2ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ.

Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει συγγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Τμήματος για τις ανάγκες της διδασκαλίας και της έρευνας και για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και μετά την αποφοίτησή τους. Λειτουργεί σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

περισσότερες πληροφορίες: http://www.educ.auth.gr/educdrupal/el/SchoolLibrary

EMAIL: educationlib@educ.auth.gr

ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής από 12-06-2020 έως 31-08-2020: εδώ