νησίδα παιδαγωγικής σχολής

Η Νησίδα Υπολογιστών της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής λειτουργεί από το 2004 και δημιουργήθηκε από το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Π.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Ιδρυματικό Έργο Προμήθειας Εξοπλισμού των Εργαστηρίων Πληροφορικής του Α.Π.Θ.). Το 2010 όλος ο υφιστάμενος εξοπλισμός της Νησίδας εκσυγχρονίστηκε με την οικονομική υποστήριξη της Κοσμητείας της Σχολής.

Η Νησίδα βρίσκεται στον 1ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής και διαθέτει 23 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για ατομική και ομαδική μελέτη, συνδεδεμένους στο διαδίκτυο καθώς επίσης δύο εκτυπωτές, δύο σαρρωτές και ένα πολυμηχάνημα.

Δικαίωμα πρόσβασης στην Νησίδα έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες/ισσες.

Για την πρόσβαση στη Νησίδα απαιτείται λογαριασμός e-mail του Α.Π.Θ., ο οποίος αποκτάται από τον ενδιαφερόμενο/η με την προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος του/της στην υπηρεσία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης).

Όσοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη Νησίδα μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (internet), να εκτυπώνουν δωρεάν εργασίες (10 - 15 σελίδες), καθώς επίσης να αποθηκεύουν και να αντιγράφουν δεδομένα σε CD.

Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ εδώ