Διαδικασία Εξετάσεων για Κατάταξη Πτυχιούχων

 


Γενικές Πληροφορίες για εξετάσεις κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα:


Λοιπά χρήσιμα/σχετική νομοθεσία:

 1. απόσπασμα ν.3404/2005 (άρθρο 15)
 2. απόσπασμα ν.4186/2013 (άρθρο 57, τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου)
 3. απόσπασμα ν.4218/2013 (άρθρο 6 παρ.10, τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου)
 4. Η με αριθμ.  Φ1/192329/Β3/13.12.2013 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων
 5. Η με αριθμ. 92983/Ζ1/11.06.2015 απόφαση του ΥΠΠΕΘ η οποία τροποποιεί την παραπάνω υπουργική απόφαση
 6. απόσπασμα ν.4485/2017 (άρθρο 74 παρ.2 που τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου όπως τροποποιήθηκαν με το δεύτερο αναφερόμενο νόμο)

  Συχνές ερωτήσεις για όσους πτυχιούχους θέλουν να καταταχθούν με εισιτήριες εξετάσεις στο Τμήμα:

  1. "Πού μπορώ να βρώ την ύλη και τα προτεινόμενα συγγράμματα για φέτος;"

  Διαβάστε προσεκτικά τη φετινή προκήρυξη που αφορά το ακαδ. έτος 2022-2023


  2. "Αν απευθυνθώ στη Γραμματεία μπορεί να με καθοδηγήσει για την προτεινόμενη βιβλιογραφία;"

  Όχι, η Γραμματεία δε μπορεί να σας δώσει σχετικές με την προτεινόμενη βιβλιογραφία πληροφορίες.


  3. "Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις για την κατατάξη πτυχιούχων;"

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά από 01 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους. Στο Τμήμα μας η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.


  4. "Πότε γίνονται οι εξετάσεις;"

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η διεξαγωγή των εξετάσεων γίνεται από 01 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.


  5. "Σε ποιό έτος θα καταταχθώ;"

  Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος όλοι/ες οι επιτυχόντες/ούσες των κατατακτηρίων εξετάσεων κατατάσσονται στο Α΄έτος.


  6. "Διαβάζοντας τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματός σας εντόπισα αρκετούς ίδιους τίτλους μαθημάτων με μαθήματα που παρακολούθησα στις προηγούμενες σπουδές μου. Αυτό σημαίνει άμεση αναγνώριση των ‘παλαιών’ μαθημάτων με τα ‘νέα’;"

  Όχι. Οι αναγνωρίσεις ακολουθούν κάποιους κανόνες τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Η διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων γίνεται αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Τμήμα. Ίδιοι ή παρόμοιοι τίτλοι μεταξύ δύο διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών δεν συνεπάγονται αυτόματη αναγνώριση/αντιστοίχιση. Οι αναγνωρίσεις γίνονται με βάση το περιεχόμενο (syllabus) των μαθημάτων, το αν τα μαθήματα που έχετε περάσει έχουν πιστωτικές (και όχι διδακτικές) μονάδες και αν ο διδάσκων/διδάσκουσα κρίνει ότι μαθήματα από τις προηγούμενες σπουδές σας όντως καλύπτουν σημαντικό μέρος του περιεχομένου του μαθήματος που διδάσκεται στο ΤΕΠΑΕ.


  7. "Μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα από απόσταση;"

  Όχι, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για δια ζώσης παρακολούθηση. Υποχρεωτική παρουσία απαιτείται στα μαθήματα Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι & ΙΙ


  8. "Μπορώ να πάρω συγγράμματα δωρεάν μέσω Ευδόξου αν επιτύχω και εγγραφώ στο Τμήμα;"

  Ναι, δικαιούστε δωρεάν συγγράμματα αφού εγγραφείτε στο Τμήμα.


  9. "Είμαι απόφοιτος ΙΕΚ, μπορώ να δώσω κατατακτήριες εξετάσεις;"

  Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η σχετική με αριθμ. 46935/Ζ1/21-4-2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2031). Η Σύγκλητος του ΑΠΘ μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος αποφάσισε ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία θεωρούνται συναφή με αυτά του προγράμματος σπουδών α' κύκλου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ για την κατάταξη των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (βλ. σχετ. απόφαση εδώ)


  10. "Μπορώ να κάνω την Πρακτική Άσκηση στο 3ο και 4ο έτος σε νηπιαγωγείο της πόλης στην οποία διαμένω;"

  Η Πρακτική Άσκηση γίνεται ΜΟΝΟ σε δημόσιο νηπιαγωγείο του Πολεοδομικού Συγκρότηματος Θεσσαλονίκης ώστε να μπορεί να γίνεται τακτική εποπτεία από τα αρμόδια μέλη του Τμήματος


  11. "Είμαι απόφοιτος τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και έχω κάνει πρακτική άσκηση στις πρώτες σπουδές μου. Μπορώ να πάρω απαλλαγή από την πρακτική άσκηση του προγράμματος σπουδών του ΤΕΠΑΕ;"

  Όχι. Όπως αναφέρεται και στον Οδηγό Σπουδών, η Πρακτική Άσκηση (Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι & ΙΙ) είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΤΕΠΑΕ. Πραγματοποιείται σε δημόσια νηπιαγωγεία και έχει ως αντικείμενο τη μάθηση και τη διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση.


  12. "Εργάζομαι σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο/ παιδικό σταθμό αρκετά χρόνια. Μπορώ να πάρω απαλλαγή από την πρακτική άσκηση;"

  Όχι. Όπως αναφέρεται και στον Οδηγό Σπουδών, η Πρακτική Άσκηση (Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι & ΙΙ) είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΤΕΠΑΕ. Επιπλέον, δεν θεωρείται δεδομένο ότι όποιος εργάζεται ήδη στην προσχολική εκπαίδευση έχει αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στις οποίες στοχεύει το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΠΑΕ.


  13. "Εργάζομαι καθημερινά σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο/δημοτικό παιδικό σταθμό. Μπορώ να κάνω την πρακτική άσκηση στην τάξη μου;"

  Όχι. Όπως αναφέρεται και στον Οδηγό Σπουδών, η Πρακτική Άσκηση (Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι & ΙΙ) πραγματοποιείται σε δημόσια νηπιαγωγεία, διαφορετικά σε κάθε εξάμηνο. Οι στόχοι και η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης στο ΤΕΠΑΕ επικεντρώνονται στην παρατήρηση της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας που πραγματοποιείται από έμπειρους εκπαιδευτικούς μέσα στο πλαίσιο της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. Όσοι εργάζονται και ταυτόχρονα ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο ΤΕΠΑΕ θα πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως να εξασφαλίσουν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.


  14. "Εργάζομαι καθημερινά στον ιδιωτικό/δημόσιο τομέα/εκτός Θεσσαλονίκης. Είδα στον Οδηγό Σπουδών ότι η Πρακτική Άσκηση αποτελείται από παρακολουθήσεις στο πανεπιστήμιο και επισκέψεις στα νηπιαγωγεία. Δεν έχω τη δυνατότητα για τόσες πολλές και μακρόχρονες άδειες, μπορώ να πάρω απαλλαγή από τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και να πηγαίνω μόνο στα νηπιαγωγεία;"

  Όχι. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο δράσεων οι οποίες δεν αλλάζουν ή προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες των φοιτητών και των φοιτητριών. Στις περιπτώσεις όπου η φοιτήτρια ή ο φοιτητής δυσκολεύεται λόγω προσωπικών υποχρεώσεων να παρακολουθήσει το ισχύον πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να αναζητήσει άλλες εναλλακτικές (όπως αυτές αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών – π.χ. δήλωση μαθημάτων) και/ή να επεκτείνει τη διάρκεια των σπουδών της/του.