Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων Τ.Ε.Π.Α.Ε

ακαδημαϊκό έτος 2021-22                

Συνέλευση Τμήματος

Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος


ακαδημαϊκό έτος 2020-21                                     

Συνέλευση Τμήματος

Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος


ακαδημαϊκό έτος 2019-20                                  

Συνέλευση Τμήματος

Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος


ακαδημαϊκό έτος 2018-19                                 

Συνέλευση Τμήματος

Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος


ακαδημαϊκό έτος 2017-18                               

(θα συμπληρωθεί άμεσα)


ακαδημαϊκό έτος 2016-17                                

(θα συμπληρωθεί άμεσα)


ακαδημαϊκό έτος 2015-16                               

(θα συμπληρωθεί άμεσα)