οργάνωση

Α. Διοίκηση Τμήματος


Πρόεδρος του Τμήματος (Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 35592/05.9.2019 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 718/11.9.2019) με θητεία έως 31.8.2021:  Πετρούλα Τσοκαλίδου, καθηγήτρια


Αναπληρωτής Πρόεδρος (Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 4595/15.10.2019 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 990/22.11.2019) με θητεία έως 31.8.2021: Αργύριος Κυρίδης, καθηγητήςΒ. Διευθύνσεις Τομέων


για τον Τομέα Γλώσσας και Ιστορίας:(Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 32652/3.9.2020 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 731/14.9.2020) 

Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21: Μαρία Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια


για τον Τομέα Παιδαγωγικής(Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 32652/3.9.2020 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 731/14.9.2020)

Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21: Μαρία Παπανδρέου, επίκουρη καθηγήτρια


για τον Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής:(Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 32652/3.9.2020 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 731/14.9.2020) 

Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21 : Ζωή Μπαμπλέκου, καθηγήτρια α΄βαθμίδας


για τον Τομέα Αισθητικής Παιδείας:(Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 32652/3.9.2020 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 731/14.9.2020)

Διευθυντής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21: Αντώνης Λενακάκης,  αναπληρωτής καθηγητήςΓ. Συλλογικά όργανα του Τμήματος


  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)
  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)
  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ).


Δ. Επιτροπές Τμήματος
Ιστορικό Προεδρείων:


2017-2019:

Πρόεδρος: Μελπομένη Κανατσούλη

Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Δόμνα Κακανά


2015-2017:

Πρόεδρος: Ζωή Μπαμπλέκου

Αναπληρωτής Προέδρου: Αργύριος Κυρίδης


2013-2015

Πρόεδρος: Μαριάνα  Τζεκάκη

Αναπληρώτρια Προέδρου: Μελπομένη  Κανατσούλη

2011-2013

Πρόεδρος: Τσιτουρίδου Μελπομένη

Αναπληρωτής Προέδρου: Σωφρόνιος Χατζησαββίδης

2010-2011

Πρόεδρος: Σωφρόνιος Χατζησαββίδης

2009-2010

Πρόεδρος: Σωφρόνιος Χατζησαββίδης

Αναπληρωτής Προέδρου: Κώστας Τσιούμης


2008-2009

Πρόεδρος: Δημήτριος  Γερμανός

 2006-2008

Πρόεδρος: Δημήτριος Γερμανός

Αναπληρώτρια Προέδρου: Μαριάννα Τζεκάκη

2004-2006

Πρόεδρος : Σωφρόνιος Χατζησαββίδης

Αναπληρωτής Προέδρου: Αλέξανδρος Γεωργόπουλος

 2002-2004

Πρόεδρος: Μαρία Κάτσιου Ζαφρανά

Αναπληρωτής Προέδρου: Σωφρόνιος Χατζησαββίδης

2000-2002

Πρόεδρος: Μαρία Κάτσιου Ζαφρανά

Αναπληρωτής Προέδρου: Αλέξανδρος Γεωργόπουλος

 1998-2000

Πρόεδρος: Δημήτριος ΤομπαΪδης

Αναπληρώτρια Προέδρου: Μαρία Τζουριάδου

1996-1998

Πρόεδρος: Μαρία Τζουριάδου

Αναπληρώτρια Προέδρου:  Σμαράγδα Τζιαντζή Μαρία

1994-1996

Πρόεδρος: Μαρία Τζουριάδου

Αναπληρωτής Προέδρου:  Δημήτριος ΤομπαΪδης

 1993-1994

Πρόεδρος: Δημήτριος ΤομπαΪδης                                                                                                                  

Αναπληρώτρια Προέδρου: Μαρία Τζουριάδου


1984-1993

Πρόεδρος: Χρήστος Φράγκος

Πρόεδρος: Ε. Κουνιάς αντιπρύτανης