οργάνωση

Α. Διοίκηση Τμήματος


Πρόεδρος του Τμήματος (Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 35592/05.9.2019 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 718/11.9.2019) με θητεία έως 31.8.2021:  Πετρούλα Τσοκαλίδου, Καθηγήτρια


Αναπληρωτής Πρόεδρος (Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 4595/15.10.2019 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 990/22.11.2019) με θητεία έως 31.8.2021: Αργύριος Κυρίδης, καθηγητήςΒ. Διευθύνσεις Τομέων


για τον Τομέα Γλώσσας και ΙστορίαςΔιευθυντής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Πρυτανική Πράξη 32331/15.7.2019- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 476/25.07.2019): Ανδρέας Καρακίτσιος, Καθηγητής


για τον Τομέα ΠαιδαγωγικήςΔιευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Πρυτανική Πράξη 32331/15.7.2019- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 476/25.07.2019): Μαρία Μπιρμπίλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


για τον Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής ΑγωγήςΔιευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Πρυτανική Πράξη 32331/15.7.2019- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 476/25.07.2019): Μαρία Γκέκα, Επίκουρη Καθηγήτρια 


για τον Τομέα Αισθητικής Παιδείας: Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Πρυτανική Πράξη 32331/15.7.2019- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 476/25.07.2019): Κωνσταντίνα Δογάνη, Επίκουρη ΚαθηγήτριαΓ. Συλλογικά όργανα του Τμήματος


  • Σύνθεση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)
  • Σύνθεση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ).


Δ. Επιτροπές Τμήματος
Ιστορικό Προεδρείων:


2017-2019:

Πρόεδρος: Μελπομένη Κανατσούλη,

αναπληρώτρια Πρόεδρος: Δόμνα Κακανά


2015-2017:

Πρόεδρος: Ζωή Μπαμπλέκου

αναπληρωτής Προέδρου: Αργύριος Κυρίδης