οργάνωση

Α. Διοίκηση Τμήματος


Πρόεδρος του Τμήματος (Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 35592/05.9.2019 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 718/11.9.2019) με θητεία έως 31.8.2021:

Πετρούλα Τσοκαλίδου, Καθηγήτρια


Αναπληρωτής Πρόεδρος (Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 4595/15.10.2019 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 990/22.11.2019) με θητεία έως 31.8.2021:

Αργύριος Κυρίδης, καθηγητήςΒ. Διευθύνσεις Τομέων


για τον Τομέα Γλώσσας και ΙστορίαςΔιευθυντής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Πρυτανική Πράξη 32331/15.7.2019- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 476/25.07.2019):

Ανδρέας Καρακίτσιος, Καθηγητής


για τον Τομέα ΠαιδαγωγικήςΔιευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Πρυτανική Πράξη 32331/15.7.2019- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 476/25.07.2019):

Μαρία Μπιρμπίλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


για τον Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής ΑγωγήςΔιευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Πρυτανική Πράξη 32331/15.7.2019- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 476/25.07.2019):

Μαρία Γκέκα, Επίκουρη Καθηγήτρια 


για τον Τομέα Αισθητικής Παιδείας: Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Πρυτανική Πράξη 32331/15.7.2019- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 476/25.07.2019):

Κωνσταντίνα Δογάνη, Επίκουρη ΚαθηγήτριαΓ. Συλλογικά όργανα του Τμήματος


  • Σύνθεση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)
  • Σύνθεση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ).


Δ. Επιτροπές Τμήματος


Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.