οργάνωση

Α. Διοίκηση Τμήματος


Πρόεδρος του Τμήματος (με θητεία έως 31.8.2023): Μαρία Μπιρμπίλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια

(Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 36525/15.6.2021 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 489/25.6.2021)


Αναπληρώτρια Πρόεδρος (με θητεία έως 31.8.2023):          Εύα Παυλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια

(Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 36525/15.6.2021 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 489/25.6.2021)


 

Β. Διευθύνσεις Τομέων


για τον Τομέα Αισθητικής Παιδείας (Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 5176/16.9.2021 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 797/22.9.2021) 

Διευθυντής/τρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-22: Χαρά Κανάρη, επίκ καθηγήτρια


για τον Τομέα Γλώσσας και Ιστορίας (Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 47008/20.7.2021 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 634/04.8.2021) 

Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-22: Μελπομένη Κανατσούλη, καθηγήτρια


για τον Τομέα Παιδαγωγικής (Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 47008/20.7.2021 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 634/04.8.2021) 

Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-22: Μαρία Παυλή - Κορρέ, αναπληρώτρια καθηγήτρια


για τον Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής (Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 47008/20.7.2021 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 634/04.8.2021) 

Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-22 : Κορνηλία Χατζηνικολάου, επίκ καθηγήτρια


 

Γ. Συλλογικά όργανα του Τμήματος


  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)
  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)
  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)
  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ).

 

Δ. Επιτροπές Τμήματος
Ιστορικό Προεδρείων:

2019-2021:

Πρόεδρος (Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 35592/05.9.2019 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 718/11.9.2019)Πετρούλα Τσοκαλίδου

Αναπληρωτής Πρόεδρος (Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 4595/15.10.2019 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 990/22.11.2019): Αργύριος Κυρίδης


2017-2019:

Πρόεδρος: Μελπομένη Κανατσούλη

Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Δόμνα Κακανά


2015-2017:

Πρόεδρος: Ζωή Μπαμπλέκου

Αναπληρωτής Προέδρου: Αργύριος Κυρίδης


2013-2015

Πρόεδρος: Μαριάνα  Τζεκάκη

Αναπληρώτρια Προέδρου: Μελπομένη  Κανατσούλη

2011-2013

Πρόεδρος: Τσιτουρίδου Μελπομένη

Αναπληρωτής Προέδρου: Σωφρόνιος Χατζησαββίδης

2010-2011

Πρόεδρος: Σωφρόνιος Χατζησαββίδης

2009-2010

Πρόεδρος: Σωφρόνιος Χατζησαββίδης

Αναπληρωτής Προέδρου: Κώστας Τσιούμης


2008-2009

Πρόεδρος: Δημήτριος  Γερμανός

 2006-2008

Πρόεδρος: Δημήτριος Γερμανός

Αναπληρώτρια Προέδρου: Μαριάννα Τζεκάκη

2004-2006

Πρόεδρος : Σωφρόνιος Χατζησαββίδης

Αναπληρωτής Προέδρου: Αλέξανδρος Γεωργόπουλος

 2002-2004

Πρόεδρος: Μαρία Κάτσιου Ζαφρανά

Αναπληρωτής Προέδρου: Σωφρόνιος Χατζησαββίδης

2000-2002

Πρόεδρος: Μαρία Κάτσιου Ζαφρανά

Αναπληρωτής Προέδρου: Αλέξανδρος Γεωργόπουλος

 1998-2000

Πρόεδρος: Δημήτριος ΤομπαΪδης

Αναπληρώτρια Προέδρου: Μαρία Τζουριάδου

1996-1998

Πρόεδρος: Μαρία Τζουριάδου

Αναπληρώτρια Προέδρου:  Σμαράγδα Τζιαντζή Μαρία

1994-1996

Πρόεδρος: Μαρία Τζουριάδου

Αναπληρωτής Προέδρου:  Δημήτριος ΤομπαΪδης

 1993-1994

Πρόεδρος: Δημήτριος ΤομπαΪδης                                                                                                                  

Αναπληρώτρια Προέδρου: Μαρία Τζουριάδου


1984-1993

Πρόεδρος: Χρήστος Φράγκος

Πρόεδρος: Ε. Κουνιάς αντιπρύτανης