ωρολόγιο πρόγραμμα

Η οργάνωση των μαθημάτων για

Α. το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών αλλά και

Β.το παλιό πρόγραμμα σπουδών

γίνεται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα (με αίθουσες)

όπως έχει αναρτηθεί: εδώ

Σχετικά με το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (για εισακτέους πριν από το 2012-2013)

Ώρες συνεργασίες διδασκόντων σχετικά με την επαναληπτική διδασκαλία σε μαθήματα του ΠΠΣ και που δεν έχουν αντιστοιχηθεί: εδώ

 

 

 

 

 


τελευταία ενημέρωση: 17.9.2021