ωρολόγιο πρόγραμμα

Η οργάνωση των μαθημάτων για

Α. το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών αλλά και

Β.το παλιό πρόγραμμα σπουδών

γίνεται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα

όπως έχει αναρτηθεί: εδώ

 

 

Σχετικά με το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (για εισακτέους πριν από το 2012-2013)

Ώρες συνεργασίες διδασκόντων σχετικά με την επαναληπτική διδασκαλία σε μαθήματα του ΠΠΣ και που δεν έχουν αντιστοιχηθεί: εδώ

 


τελευταία ενημέρωση: 14.11.2019

Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.