ανακοινώσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 1. ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α. 2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1. ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α.

2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5%

Για την υποβολή και έλεγχο των δικαιολογητικών(*) αιτούντων μετεγγραφή στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

σε δύο στάδια:

1. Ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των αιτούντων στο register.auth.gr , (η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:00 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και 05/12/2018).

2. Προσέλευση στη γραμματεία των υποψηφίων, σύμφωνα με τα καθορισμένα ραντεβού (βλέπετε παρακάτω πίνακα με τα ραντεβού, προσέρχεστε  ΜΟΝΟ την καθορισμένη ημέρα και ώρα), με την ταυτότητα, φωτοτυπία ταυτότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου/ας υποψηφίου/ας θα πρέπει το τρίτο πρόσωπο να έχει εξουσιοδότηση.

η Γραμματεία του Τμήματος θα δέχεται από

την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 (αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων των αιτούντων στο register.auth.gr)

από τις 12:00 και σύμφωνα με τα προκαθορισμένα ραντεβού που έχουν ορισθεί ανά ημερομηνία:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 
15054690 Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
15075188 Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος 2018 12:15 - 12:30
16046789 Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
16063441 Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
16067313 Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
17039642 Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
17055005 Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος 2018 12:00 - 12:15
17058604 Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
17059221 Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 12:45 - 13:00
17065333 Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
17066191 Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
17067322 Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
17067859 Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
17067884 Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18029690 Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018 12:00 - 12:15
18031270 Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018 12:00 - 12:15
18037448 Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18040421 Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
18041137 Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18042975 Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18044044 Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18049512 Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18054489 Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18055176 Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
18057295 Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος 2018 12:00 - 12:15
18058082 Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18058326 Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18062325 Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18062546 Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18063084 Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18063542 Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18065183 Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18065308 Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
18065360 Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
18066631 Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18067008 Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 12:45 - 13:00
18067191 Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18067478 Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 12:00 - 12:15
18068755 Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος 2018 12:45 - 13:00
18069548 Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018 12:45 - 13:00
18069647 Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18069991 Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18070122 Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18070421 Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18070516 Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18071109 Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18072054 Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18078560 Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18500521 Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18500780 Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 12:15 - 12:30
18500946 Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 12:00 - 12:15
18501489 Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18501492 Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 12:30 - 12:45
18501647 Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 12:00 - 12:15

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 995090, εσωτερικό 3 ή στο email: info@nured.auth.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ θα πρέπει να ζητηθεί διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης, στην παρούσα φάση της διαδικασίας.

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος (δεύτερος όροφος Πύργου Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ) εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr.

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αρ.πρωτ. 197051/Ζ1/16-11-2018 με θέμα “Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα επιτυχόντων μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019”,  σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμ.πρωτ. 197034/Ζ1/16-11-2018 με θέμα “Κύρωση συμπληρωματικού ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, επιτυχόντων μετεγγραφής που ανήκουν στην περ. β της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 168262/Ζ1/09-10-2018 με θέμα “Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019”.

(*)Δικαιολογητικά (σύμφωνα με την αριθμ. 168262/Ζ1/09.10.2018 Εγκύκλιο): 

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές/Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για συμμετοχή στη διαδικασία:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

2. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του αδελφού του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

3. Στην περίπτωση αδελφών που αιτούνται μετεγγραφής για κοινή Περιφερειακή Ενότητα, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση μετεγγραφής του αδελφού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου).

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

7. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του τέκνου στον ένα γονέα, ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013, στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων. Διαζευκτήριο και στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ο ίδιος διαζευγμένος.

8. Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή, όταν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

9. Βεβαίωση Σχολής/Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης και β) υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

10. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.

11. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2017), καθώς και λογαριασμό ΔΕΚΟ, προκειμένου για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

12. Αντίγραφο του Ε9 των γονέων για βεβαίωση της κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας.

13. Εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους (2017) - (δηλ. πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου).

 ---- ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ---