μάθημα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διδάσκων/ουσα: 

Μπάρμπας Γιώργος [Barbas George]

Τύπος μαθήματος: 

Μαθήματα προσανατολισμού