ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ "ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Α) Οι εγγραφές στο ΔΠΜΣ "Ειδίκευση στην περιβαλλοντική Εκπαίδευση" θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 18/9/2017 έως και 24/9/2017 ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιτυχόντες/ουσες θα πρέπει να στείλουν την αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο e-mail της κας Μαρίας Παππά, (pappa@nured.auth.gr) μαζί με μία φωτοτυπία ταυτότητας. Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας με εναλλαγή κεφαλαίων - πεζών και με ευδιάκριτα γράμματα. Σημειώστε πολύ προσεκτικά το κινητό σας τηλέφωνο, γιατί σε αυτό θα σας έρχονται διάφορα μηνύματα. Τα πεδίο "Πανεπιστημιακό έτος εγγραφής" και "Ημερομηνία εγγραφής" είναι συμπληρωμένα από τη γραμματεία. Στο πάνω δεξιό μέρος της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει φωτογραφία (τύπου ταυτότητας).

Το μήνυμα που θα σταλεί στο παραπάνω mail θα πρέπει να έχει θέμα "Όνοματεπώνυμο_Εγγραφή στο ΔΠΜΣ Ειδίκευση στην Περβαλλοντική Εκπαίδευση" (π.χ. Μαρία Παππά_Εγγραφή στο ΔΠΜΣ Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).

Β) Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και καταχώρηση στο σύστημα της Γραμματείας. Κατά το διάστημα εκείνο θα έρθει στο κινητό σας τηλέφωνο ένα μήνυμα στο οποίο θα αναγράφονται δύο κωδικοί, προκειμένου να ενεργοποιείσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Οι κωδικοί αυτοί έχουν ισχύ για 3 ημέρες, οπότε θα πρέπει άμεσα να κάνετε ό,τι σας λέει το μήνυμα.  Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο ιδρυματικός λογαριασμός θα μπορείτε να συνεχίσετε και με την αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας-πάσο.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2310 995059 ή στο e-mail pappa@nured.auth.gr

 

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Ετικέτες: