ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 α) μετά από ένσταση, β) κυπριακής καταγωγής και γ) χωρίς μοριοδότηση 5%

Στη Συνέλευση του Τμήματος με αριθμ. 8/18.01.2018 κυρώθηκε ο πίνακας υποψηφίων για  μετεγγραφή:

α) από ένσταση

β) φοιτητών/τριών Κυπριακής καταγωγής καθώς και

γ) χωρίς μοριόδοτηση με το 5%.

Οι δικαιούχοι καλούνται να προσέλθουν βάσει του κωδικού υποψηφίου τους για να κάνουν την εγγραφή τους στο Τμήμα, αφού πρώτα αιτηθούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα Προέλευσης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία :

  1. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης (οι δικαιούχοι ζητούν το φάκελο με τη διαγραφή και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα Προέλευσης. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, οι δικαιούχοι καλούνται να προσκομίσουν φωτοτυπία, μη επικυρωμένη, της βεβαίωσης πρόσβασης και του δελτίου επιτυχίας).
  2. Απολυτήριο Λυκείου
  3. Ταυτότητα
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας (μη επικυρωμένη)
  5. 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 29/1/2018 - 02/02/2018

ΏΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 12:00 - 13:00

Αναλυτικά οι ημερομηνίες κατά τις οποίες μπορούν οι δικαιούχοι να προσέρχονται (εδώ)

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 προσέρχονται οι φοιτητές/φοιτήτριες με κωδικό υποψηφίου:

17063864   15058330   17064928
14063797   16047867   17501018
14068419   17059714   17501299

 

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 προσέρχονται οι φοιτητές/φοιτήτριες με κωδικό υποψηφίου:

08075533   17056926   17500167
17054493   17064373   17500745
17055876   17067750   17500935

 

Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018 προσέρχονται οι φοιτητές/φοιτήτριες με κωδικό υποψηφίου:

15057307   17046687   17058205
15063738   17056387   17058799
16058943   17056988   17716404   
16066353        

 

Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018 προσέρχονται οι φοιτητές/φοιτήτριες με κωδικό υποψηφίου:

16056125   16069413   17065798
16058669   17061652   17716895   
16058863   17065055    
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος