ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση Στ εξαμήνου ακροατήρια

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν την Πρακτική Άσκηση του Στ εξαμήνου και τα ακροατήρια στα οποία τοποθετήθηκαν.

Επισυναπτόμενο αρχείο: