ανακοινώσεις

Αντιστοίχιση Φοιτητριών σε Φορείς Υποδοχής μέσω ΠΑ-ΕΣΠΑ

Image: 

Στο επισυναπτόμενο θα βρείτε τις τελικές αντιστοιχίσεις των φοιτητριών με τους φορείς υποδοχής για την περίοδο Απρίλιος-Ιούνιο 2018

Η επιστημονικά υπεύθυνη 

Δ. Κακανά