ανακοινώσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 2018-2019

Προκήρυξη Εκλογών

Α.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή ή Διευθύντριας του Τομέα Γλώσσας και Ιστορίας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2019. 

Β.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή ή Διευθύντριας του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2019.

Γ.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή ή Διευθύντριας του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2019.

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας Τομέα Γλώσσας και Ιστορίας του Τ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ. (73ΨΤ46Ψ8ΧΒ-0Δ3)

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας Τομέα Παιδαγωγικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε. (ΨΥΘΣ46Ψ8ΧΒ-Ν1Α)

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τ.Ε.Π.Α.Ε. (755346Ψ8ΧΒ-1Ψ2)

Ανακήρυξη Υποψηφίων

Α.2 Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας στον Τομέα Γλώσσας και Ιστορίας του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ (εδώ)

Β.2 Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας στον Τομέα Παιδαγωγικής του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ (εδώ)

Γ.2 Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας στον Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ (εδώ)

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων

Α.3 Εκλογή Διευθύντριας Τομέα Γλώσσας και  Ιστορίας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Β.3 Εκλογή Διευθύντριας Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Γ.3 Εκλογή Διευθύντριας Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ετικέτες: