ανακοινώσεις

Την Τετάρτη 20/2 απουσία από γραφείο

Σας ενημερώνω ότι την Τετάρτη 20/2 δεν θα βρίσκομαι στο γραφείο τις ώρες γραφείου μου, καθώς θα βρίσκομαι στη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Κανατσούλη Μένη

Ετικέτες: