ανακοινώσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2019

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. την Τρίτη 7 Μαΐου 2019, ώρα 12:00, παρακαλούνται να καταθέσουν τη συνημμένη αίτηση ορκωμοσίας συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην αίτηση) στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 4 έως και τις 15 Μαρτίου 2019, ώρα 12:00-13:00.

 Παρακαλείσθε να προσκομίσετε συμπληρωμένη και την υπεύθυνη δήλωση που είναι αναρτημένη.

Όσοι/ες φοιτήτες/ριες εκπόνησαν πτυχιακή εργασία, παρακαλούνται να παραδόσουν στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής το Έγγραφο Παράδοσης Διπλωματικής Εργασίας (αναρτημένο στην παρούσα ανακοίνωση) μαζί με ένα (1) CD με την εργασία τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ετικέτες: