ανακοινώσεις

Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου στην Ειδική Αγωγή

Για τις βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίου στην Ειδική Αγωγή που περιγράφονται στην προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ (τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 12/24.04.2019),

παρακαλούμε επικοινωνείτε με το μέλος ΕΤΕΠ κυρία Αλίκη Σκορδά στο email: alikos@nured.auth.gr