ανακοινώσεις

Προθεσμία εγγραφών [ειδικής κατηγορίας: αλλοδαπών-αλλογενών] ακαδημαϊκού έτους 2019_2020

Προθεσμία εγγραφής ΜΟΝΟ των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και των αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., το διάστημα 23-30/9 με τη Φ.152/146360/Α5/20.9.2019 Υ.Α., σχετικά με τις εγγραφές της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας (δικαιολογητικά εγγραφής)

πρώτο βήμα: ηλεκτρονική προεγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://register.auth.gr από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019

δεύτερο βήμα: προσέλευση στη γραμματεία ΤΕΠΑΕ (2ος όροφος Πύργου Παιδαγωγικής, ώρα 12:00-13:30 με την εκτυπωμένη δήλωση και τα δικαιολογητικά για ταυτοποίηση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται αναλυτικά στην αίτηση εγγραφής της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας, στην πλατφόρμα http://register.auth.gr η οποία θα ανοίξει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται εκτυπωμένη κατά την προσέλευση στη Γραμματεία, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τους/τις ίδιους/-ες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, στην προβλεπόμενη προθεσμία (30 Σεπτεμβρίου  2019).

Επίσης, παρακαλείσθε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr και να συμπληρώσετε στο κάτω μέρος της σελίδας το Δελτίο πατώντας στον σύνδεσμο «Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή/Σπουδαστή»

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Ετικέτες: