ανακοινώσεις

Βιωματικό εργαστήριο για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές της Παιδαγωγικής σχολής ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση (ΕΠΕρΕφΕ) του ΠΤΔΕ, το Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδιού, (ΨΥΧΗ) του ΤΕΠΑΕ  και η PRAKSIS, Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας διοργανώνουν βιωματικό εργαστήριο για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές της Παιδαγωγικής σχολής ΑΠΘ.

  • Το εργαστήριο περιλαμβάνει μια σύντομη ενημέρωση για τη δράση της PRAKSIS και  βιωματική γνωριμία με το εργαλείο του Κινητού Σχολείου.

 

Το Κινητό Σχολείο είναι ένα πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης που απευθύνεται σε παιδιά του δρόμου. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με το Κινητό Σχολείο, να αντιληφθούν την πρακτική εφαρμογή του και  να έρθουν σε επαφή  με τα εκπαιδευτικά πάνελ μη τυπικής μάθησης, ακόμη να γνωρίσουν ενεργούς εθελοντές, οι οποίοι θα τους ενημερώσουν για την καθημερινότητά τους και τις παρεμβάσεις στο πεδίο, τις δυσκολίες και τις καλές πρακτικές τους.

 

  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος,  δηλώνουν τη συμμετοχή τους, στέλνοντας: ονοματεπώνυμο, αεμ, εξάμηνο σπουδών, email και Τμήμα φοίτησης

 

Στις συμμετέχουσες και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Ετικέτες: