ανακοινώσεις

Σημαντικό: Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020

νέα διαδικασία δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων από τον ΕΥΔΟΞΟ !!

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν

την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020.

 

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει

την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

προσοχή!!

Α. διαβάστε παρακαλούμε με πολύ προσοχή τις οδηγίες που αποστέλλει το Υπουργείο Παιδείας στη σχετική εγκύκλιο (εδώ) .. ακολουθεί απόσπασμα:

"...Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ ́οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ ́οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας και την Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών,καλούνται να δηλώσουν τον «τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της«Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα:Οδό, Αριθμό, ΤΚ, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail)... ".

και

Β. το άρθρο 2 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης https://eudoxus.gr/Files/FEK_1271B_09.04.2020.pdf  (B’ 1271/09.04.2020)