ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τους αλλοδαπούς φοιτητές-τριες των μαθημάτων της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας 5ου εξαμήνου και άνω

Αφορά τα μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-τριών των Σχολών/Τμημάτων του Α.Π.Θ

Ετικέτες: