ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020_2021

Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο Γ΄ εξάμηνο, καλούνται να επιλέξουν στο χειμερινό εξάμηνο πέντε (5) μαθήματα Βάσης από τα προσφερόμενα μαθήματα Βάσης (ΥΒ) του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών  2020-2021.

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης ορίζεται από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 (το σύστημα θα ανοίξει 09:00 πρωί) έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 (το σύστημα θα κλείσει 23:59 το βράδυ). Εισέρχεστε στο σύστημα από το students.auth.gr

Αν και εφόσον οι φοιτητές/τριες του Γ’ εξαμήνου παρουσιάζουν έλλειμμα πιστωτικών μονάδων από προηγούμενα εξάμηνα  και μόνο τότε, δικαιούνται να δηλώσουν συμπληρωματικά έως 12  ECTS (2 μαθήματα Βάσης επιπλέον).

Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα ΤΕΠΑΕ για τυχον αλλαγές στο πρόγραμμα.