δικαιώματα χρήσης

Drupal

Ο ιστοχώρος αυτός υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του Drupal 7  
Ο διακομιστής στον οποίο φιλοξενείται ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί την σουίτα λογισμικού Linux

Επίσης για τη διαχείριση χρησιμοποιείται το εργαλείο phpMyAdmin
Τα λογισμικά αυτά είναι διαθέσιμα δωρεάν με τη χρήση αδειών ΕΛΛΑΚ

Τα σχόλια και όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. © 2013.
Όλα οι λογότυποι και τα εμπορικά σήματα σε αυτή την περιοχή ανήκουν στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη τους.